Sobota, 20 lipca 2024 r. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Od sierpnia płacimy nowe stawki za śmieci

Do mieszkańców Kcyni dotarły listy z Urzędu Miejskiego w Kcyni, które informują o nowych stawkach za wywóz nieczystości. Jest to wynik podjętej uchwały Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie stawek za wywóz nieczystości segregowanych i niesegregowanych.
Nowe wyższe stawki mają na celu zmobilizowanie mieszkańców gminy Kcyni do płacenia niższej stawki za śmieci, co w konsekwencji oznacza deklarację segregacji odpadów. Podwyżka opłat za „śmieci” nadal nie rozwiązuje problemu z brakiem opłat za wykonanie usługi, z którym boryka się Urząd Miejski w Kcyni.
W „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia” czytamy m.in.
„Burmistrz Kcyni dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie całego systemu zaproponował Radzie Miejskiej w Kcyni zmianę obowiązujących stawek opłat w celu zbilansowania systemu i wstrzymaniu dalszego pogłębiania się deficytu.

Zgodnie z przedstawioną Radnym analizą finansową samofinansowanie się systemu przy założeniu że 30 % społeczeństwa zmieni decyzję po zmianie stawek i zacznie segregować odpady, jest możliwe, gdy stawki opłat wynosić będą 12,55 zł za segregację odpadów i 19,00 zł za brak segregacji. Zaproponowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zróżnicowane w ten sposób aby zwiększyć różnicę pomiędzy opłatą za zbieranie odpadów w sposób selektywny i nieselektywny, co ma wpłynąć mobilizująco na społeczeństwo gminy do zmiany deklaracji i wyższego poziomu segregacji w Gminie w kolejnych miesiącach. Obecnie ta różnica wynosi tylko 4,50 zł, po uchwaleniu przez Radę stawek ustalonych na wspólnej komisji (12 zł –segregowane i 19 zł – niesegregowane) – różnica wyniesie 7 zł. ”

Zobacz całą „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia” http://www.kcynia.pl/aktualnosci/0f7f9f5f9b05d4fce5f5cf092147a265.html
tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz