Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Oddziały przedszkolne przeszły metamorfozę!

Dobiega końca realizacja projektu unijnego w ramach Priorytetu IX. „Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Drugą część projektu polegającą na doposażeniu 12 oddziałów w przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w naszej gminie, realizowała firma „Moje Bambino” Sp. z o.o. z Łodzi wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Przypominamy, iż kwota pozyskanej przez Gminę dotacji wynosi – 916.431,02 zł przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 0,00 zł. W sierpniu, w ramach pierwszej części projektu zrealizowane zostało 5 bezpiecznych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Rozstrzebowie, Kcyni, Mycielewie, Dziewierzewie i w Sipiorach.

W ostatnim tygodniu doposażone zostały oddziały przedszkolne zlokalizowane we wszystkich 8 gminnych podstawówkach. Trwają ostatnie prace przy doposażaniu sal. Każdy z 12 oddziałów wzbogacił się o: nowe, kolorowe meble i biblioteczki; szatnie; zestawy wypoczynkowe obejmujące wygodne pufy w kształcie zwierząt; odkurzacze do wykładzin. Ponadto na każdy oddział przypada zestaw obejmujący wysokiej klasy sprzęt audiowizualny m.in. telewizor, odtwarzacz DVD, tablice interaktywną, radio z odtwarzaczem MP3 i aparat fotograficzny. Wszystkie oddziały uatrakcyjniać będą aplikacje przestrzenne oraz zabawki, materiały plastyczne i dydaktyczne m.in. mapy, liczydła, samochody, lalki, kuchnie z zestawami do gotowania, puzzle, klocki drewniane, kolejki i tory, wózki dla lalek, gry planszowe, zabawy językowe, bajki na płytach CD i wiele, wiele innych” – podkreśla Ewa Hałas, odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia z ramienia Gminy Kcynia.

Celem projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.1. jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Potrzeba podjęcia działań umożliwiających modernizację i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z pojawiającego się często problemu niedostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Zwyczajowo z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych korzystały wyłącznie dzieci 5- i 6-letnie, co wynika m. in. z ww. ograniczeń.

Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego powodują, że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także dzieci młodsze – 3- i 4-letnie. To z kolei spowodowało, że ośrodki te nie mogły zapewnić świadczenia właściwej oferty edukacyjnej.

Z zakupionych sprzętów, mebli i pomocy cieszą się nauczyciele ale przede wszystkim maluchy, z myślą o których napisany i zrealizowany został niniejszy projekt.

Tekst: Ewa Hałas

Foto: Anna Ławniczak UM w Kcyni

--> wstecz