Sobota, 13 kwietnia 2024 r. Imieniny Artemona, Justyny, Przemysławy

Odważne uchwały od zwolnień od podatków mogą przyciągnąć inwestorów.

Wysoki poziom bezrobocia w Gminie Kcynia, zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców reprezentujących sektor transportowy, konieczność eliminacji czynników proinflacyjnych w zakresie instrumentów pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego, stymulacja gospodarki lokalnej: zmniejszenie podatków zachęcić ma obywateli do zakupu nowych środków transportu (np. samochodów, motocykli), co może przyczynić się do wzrostu sprzedaży w branży motoryzacyjnej i związanego z nią sektora usług to jedne z kilku powodów proporcji na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Kcyni projektu uchwały dotyczącego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy Kcynia.

Pomysł dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna i będących w posiadaniu podatników, na zasadach określonych w proponowanej uchwale.
Zwolnienie, o którym mowa w projekcie uchwały mogłoby przysługiwać na okres :
a) 1 roku podatkowego – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 1 mln PLN netto (bez podatku VAT) lub nieprzerwanym zatrudnieniu przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 100 osób
b) 2 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 2 mln PLN netto (bez podatku VAT) lub nieprzerwanym zatrudnieniu przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 200 osób
c) 3 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 5 mln PLN netto (bez podatku VAT) lub nieprzerwanym zatrudnieniu przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 300 osób
d) 4 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 10 mln PLN netto (bez podatku VAT) lub nieprzerwanym zatrudnieniu przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 400 osób
e) 5 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 20 mln PLN netto (bez podatku VAT) lub nieprzerwanym zatrudnieniu przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 500 osób
f) 6 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 35 mln PLN netto (bez podatku VAT) lub nieprzerwanym zatrudnieniu przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 600 osób
g) 7 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 50 mln PLN netto (bez podatku VAT) lub nieprzerwanym zatrudnieniu przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 700 osób
h) 8 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 70 mln PLN netto (bez podatku VAT)
i) 9 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 90 mln PLN netto (bez podatku VAT)
j) 10 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 120 mln PLN netto (bez podatku VAT).
k) 12 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 500 mln PLN netto (bez podatku VAT).
l) 13 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 1 mld PLN netto (bez podatku VAT).
m) 14 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 5 mld PLN netto (bez podatku VAT).
n) 15 lat podatkowych – przy poniesieniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu realizacji nowych inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 10 mld PLN netto (bez podatku VAT).


Projekt uchwały, który radni będą omawiać na najbliższej sesji we czwartek 11 stycznia, dostępny pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/download/attachment/2571/uchwala-proinwestycyjna.docx

źródło.kcynia.pl

--> wstecz