Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Oferta pracy w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Burmistrz Kcyni poszukuje osoby na zastępstwo za pracownika na stanowisku: młodszy referent ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

 

Od kandydata wymagane są:

– praktyka w pracy w administracji publicznej,

– umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (word, excel, PowerPoint). Mile widziana znajomość programów graficznych,

– wykształcenie wyższe kierunek: administracja, budownictwo bądź gospodarka przestrzenna.

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy obejmować będzie:

– przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zatwierdzenia,

– przygotowywanie do projektów uchwał w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zatwierdzenia,

– prowadzenie analizy dotyczącej potrzeb zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i kierowanie wniosków w tym zakresie do Rady Miejskiej,

– prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

– przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,

– przygotowywanie decyzji inwestycji celu publicznego,

– przygotowywanie decyzji w sprawie opłaty planistycznej,

– wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

– wydawanie opinii dotyczących zagospodarowania terenu,

– prowadzenie i obsługa gminnej komisji urbanistycznej,

– prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,

– prowadzenie rejestru decyzji inwestycji celu publicznego,

– prowadzenie sprawozdawczości z zakresu planowania przestrzennego.

 

Dokumenty – CV i list motywacyjny, należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w terminie do 25.09.2015 r.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Wojciechowska (kadrowa) tel. 52 589 37 32.

źródło: kcynia.pl

--> wstecz