Środa, 31 maja 2023 r. Imieniny Anieli, Feliksa, Kamili

Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Poprawczego w Kcyni

Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Poprawczego w Kcyni ul. Jana Kantego 1 89-240 Kcynia(wartość robót poniżej progu 130 000, 00 zł netto)  Dyrektor Zakładu Poprawczego  w Kcyni zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych: 
1.     Remont łazienek w pomieszczeniach Zakładu Poprawczego w Kcyni (Grupa Samokontroli i Hostel)
2.     Remont dachu części budynku ślusarni Zakładu Poprawczego w Kcyni
3.     Remont części ogrodzenia Zakładu Poprawczego w Kcyni
Przedmiary robót w załącznikach.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń przewidzianych  do remontu przed złożeniem oferty w godzinach 9-14 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Ofertę należy przedstawić na załączonym formularzu. Termin składania ofert do 16.05.2022 r. do godziny 11.00 na adres email: a.piatkowski@kcynia.zp.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zapytanie cenowego – Adam Piątkowski – kierownik gospodarczy – tel. 601504439, a.piatkowski@kcynia.zp.gov.pl

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego  wyboru oferty najkorzystniejszej i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

ZOBACZ OGŁOSZENIE https://bip.kcynia.zp.gov.pl/?cid=137&fbclid=IwAR0Nhp3AHdvKI-JHxljUO527A1ocuvfW__HCNBv0b9021Lq1JEm6u3z7nk8

--> wstecz