Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Ogłoszenie o naborze na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Pełnienie takiej funkcji może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
– właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
– wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zakres programowy szkolenia obejmuje od 60 do 90 godzin dydaktycznych, w zależności od formy pieczy zastępczej, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

ZAPRASZAMY na szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom.

Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub  pod nr telefonu: 52 325-17-25 lub 52 325-17-26 do dnia 31 lipca 2019r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Marek Durałek

--> wstecz