Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Ogłoszenie o szkoleniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii

Burmistrz Kcyni zaprasza na szkolenie dotyczące możliwości pozyskania dotacji wraz z pożyczką na przedsięwzięcia zgodne z programem priorytetowym NFOŚIGW wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii „PROSUMENT

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 6 lipca 2015 r. o godz. 11:00, w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Kcyni, sala nr 001. Szkolenie poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach programu PROSUMENT w roku 2015 finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:

a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Beneficjentem programu mogą być:

1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,

2) wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

3) spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

 

 

Burmistrz Kcyni

/-/ Marek Szaruga

--> wstecz