Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

OGŁOSZENIE o wykupie mieszkań stanowiących własność Gminy Kcynia

Burmistrz Kcyni informuje, iż do dnia 31 stycznia 2016 r. istnieje możliwość wykupu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Kcynia na dotychczas obowiązujących warunkach.

Najemcy zainteresowani wykupem lokalu mieszkalnego na własność mogą skorzystać z bonifikaty w wysokości:

– 90% od ceny ustalonej przez rzeczoznawca majątkowego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy zapłacie jednorazowej,

– 80% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym.

Powyższe warunki sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia wynikają z obowiązującej uchwały Nr LIV/50312014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia (Dz. U. Woj. Kuj-pom. 22074 r. poz.2445).

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2016 r. Rada Miejska w Kcyni planuje określić nowe warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia.

 

BURMISTRZ KCYNI

MAREK SZARUGA

--> wstecz