Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Ogłoszenie starosty o naborze na stanowisko głównego specjalisty

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zatrudni na cały etat na stanowisko głównego specjalisty w wydziale edukacji osobę, która posiada doświadczenie w zakresie rachunkowości budżetowej i finansowej, a poza tym ma wykształcenie wyższe w tym kierunku.

Obowiązki pracownika na tym stanowisku pracy byłyby następujące:

1) nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowaniem, sporządzaniem i składaniem przez jednostki oświatowe sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;

2) sporządzanie sprawozdań zbiorczych szkół i placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z zasadami rachunkowości;

3) przygotowywanie zmian finansowych planów budżetowych dokonywanych w trakcie roku budżetowego opiniowanych i zatwierdzanych przez zarząd powiatu oraz radę powiatu;

4) przygotowywanie i weryfikacja projektów planów budżetowych szkół i placówek oświatowych;

5) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania działalności bieżącej i remontowej szkół
i placówek oświatowych;

6) przekazywanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i wykonywanie wszystkich działań z tym związanych;

7)  kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanym szkołom i placówkom niepublicznym;

8) przeprowadzanie analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat nakielski, w celach sprawozdawczych oraz przeprowadzenie ewentualnej procedury dotyczącej wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;

9) rozliczanie projektów, których bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie szkół/placówek prowadzonych przez powiat nakielski (poza unijnymi);

10) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

11) kontrola jednostek oświatowych w zakresie sposobu sporządzania obowiązującej sprawozdawczości;

12) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz dotyczących oświaty na sesje rady, posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb Starosty Nakielskiego;

Forma zatrudnienia to umowa na zastępstwo z perspektywą kilkuletnią. Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie.

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia na 0,5 etatu, co spowoduje zmniejszony zakres obowiązków, pozostawiając te, które dotyczą bezpośrednio spraw finansowych.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o wysłanie swojego życiorysu na adres: ewa.szlapa@powiat-nakielski.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 52/ 385-66-43

Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol 

--> wstecz