Sobota, 26 listopada 2022 r. Imieniny Leona, Leonarda, Lesławy

Ogłoszono Międzyszkolny Gminny Konkurs „Jan Czochralski-człowiek z Kcyni”

„Jan Czochralski – człowiek z Kcyni” w ramach programu BGK „Dzieci Kapitana Nemo”- ogłoszono.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego  zaprasza uczniów ze szkół podstawowych z gminy Kcynia do wzięcia udziału w konkursie z wiedzy o życiu i osiągnięciach naszego rodaka Jana Czochralskiego. Konkurs ten jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach III edycji konkursu grantowego „Dzieci kapitana Nemo” w kwocie 15000zł.  Część tej kwoty przeznaczono na realizację  I etapu tego konkursu tj. zakup inteligentnych robotów edukacyjnych za pomocą, których uczniowie poznają tajniki programowania.  Pozostała część przeznaczona jest na realizację II etapu projektu czyli  konkurs o Janie Czochralskim. Nagrodą  dla zwycięskich zespołów jest wyjazd do escape roomu do Bydgoszczy 24 października. Serdecznie zapraszamy.

 Regulamin konkursu załączono poniżej:

Regulamin GMINNEGO KONKURSU

„Jan Czochralski – człowiek z Kcyni”

w ramach programu BGK „Dzieci Kapitana Nemo”

§ 1.

Konkurs Jan Czochralski – człowiek z Kcyni adresowany jest do wszystkich uczniów z klas VI – VIII szkół podstawowych z gminy Kcynia. Szkołę może reprezentować maksymalnie 5 osób.

§ 2.

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni. /odpowiedzialni nauczyciele to mgr Natalia Żychlińska, mgr inż. Renata Pulikowska /

§ 3.

Termin konkursu: 21 października 2022r. ( piątek ), godzina 09:00.

§ 4.

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni ul.B. Pobożnego 1

§ 5.

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie można dokonać:

 · elektronicznie na adres e- mail: spkcynia@wp.pl temat: „Jan Czochralski – człowiek z Kcyni” w treści email należy podać ilość uczestników oraz szkołę.

· lub telefonicznie na numer  52 5893743

  • Zgłoszenia należy dokonać do 5 października 2022 r.

§ 5.

Celem konkursu jest:

a) popularyzowanie postaci Jana Czochralskiego;

b) upowszechnienie wiedzy o Jego życiu, wynalazkach ;

c) rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowań historią, chemią, informatyką, elektroniką oraz

innymi naukami przyrodniczymi i technicznymi;

d) zachęcanie do eksperymentowania i poszukiwania kreatywnych rozwiązań;

e) pobudzanie kreatywności uczniów

§ 6.

Organizacja i etapy konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I- test z wiedzy o życiu i pracy profesora Jana Czochralskiego,

Etap II- pokonanie wirtualnego escape room. Tematyka escape roomu dotyczyć będzie miejsc w

których przebywał i pracował naukowiec.

Przebieg etapu gminnego:

• Powitanie- 09:00

• Rozwiązywanie zadań testowych w czasie 60 min.

 • Poczęstunek, w przerwie między rywalizacją zespołów, uczestnicy warsztatów z robotyki zaprezentują swoje mini pojazdy oraz działanie GeniBota. oraz Micro:bit./ sprawdzenie prac przez komisję wg klucza (ok. 45 min.)/

  • pokonanie wirtualnego escape room w czasie 60 min lub szybciej.
  • poczęstunek, przerwa na podsumowanie wyników;

 • wyłonienie 3 zwycięskich  zespołów, wręczenie dyplomów oraz nagrody głównej w postaci vouchera na wyjazd oraz wejście do escape roomu w Bydgoszczy 24 października 2022r. (poniedziałek). Dokładna godzina wyjazdu oraz miejsce zbiórki podana zostanie w dniu konkursu.

§ 7.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI (UJĘCIE OGÓLNE)

1. Znajomość najważniejszych faktów biograficznych dotyczących losów wynalazcy z Kcyni.

 2. Znajomość dokonań naukowych Jana Czochralskiego.

3. Umiejętność powiązania faktów biograficznych z rozwojem naukowym wynalazcy.

 4. Umiejętność umieszczenia dokonań Jana Czochralskiego w kontekście historyczno-kulturowym

 pierwszej połowy XX wieku.

5. Umiejętność logicznego, kreatywnego myślenia

Proponowana literatura

1. Anna Czerwińska-Rydel, Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim, 2013

2. Tomasz Hałas, Jan Czochralski (1885-1953) wielki uczony i patriota?, Kcynia 2008

3. Paweł E. Tomaszewski, Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, Wrocław 2012

4. Paweł E. Tomaszewski, Jan Czochralski i Jego metoda, Wrocław –Kcynia 2003

materiał. Renata Pulikowska/ SP Kcynia

--> wstecz