Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Orkiestra Dęta rozpoczęła realizację projektu „Muzyczne bemole lecą w przedszkole”

W dniu 2 kwietnia br. Orkiestra Dęta OSP w Kcyni rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Muzyczne bemole lecą w przedszkole”. Projekt zainaugurowały warsztaty i koncert w Przedszkolu Miejskim w Kcyni. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać specyfikę działania poszczególnych instrumentów i możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi. Była to okazja do czynnego włączenia się w projekt małych beneficjentów. W koncercie uczestniczyły dzieci z wszystkich grup wiekowych, które poznały warsztat orkiestry „od kuchni”. Ponadto zostały zapoznane z repertuarem, jaki prezentuje orkiestra i włączyły się czynnie we wspólne wykonywanie utworu muzycznego „Panie Janie” z uwzględnieniem podstawowych zasad rytmiki. Nie zabrakło tańca, wyklaskiwania rytmu i wspólnego śpiewu. W celu krzewienia patriotyzmu w małych sercach dzieci odśpiewały również Hymn Polski przy akompaniamencie zespołu, przypominając sobie tym samym o odpowiedniej postawie i zachowaniu. Na koniec czekała mała słodka niespodzianka.

Koncert był inauguracją projektu, którego dalsza część będzie miała miejsce w późniejszym terminie. Orkiestra zaplanowała bowiem „drzwi otwarte” w swojej siedzibie połączone z biesiadą dla przedszkolaków i ich rodziców, na które już dziś serdecznie zaprasza!
W ramach realizacji projektu, uczestnicy spotkania będą mogli porozmawiać z muzykami – amatorami, pytać i wspólnie bawić się przy dźwiękach muzyki współczesnej. Orkiestra będzie dysponowała dla chętnych instrumentami wchodzącymi w skład zestawu Orffa. Całość spotkania zwieńczy wspólna biesiada z poczęstunkiem i niespodziankami dla przedszkolaków m.in. wspólne wykonywanie grzechotek. Spotkanie będzie również okazją do zwiedzania siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni przy której działa i z którą współpracuje orkiestra. Dzięki temu młodzi amatorzy pożarnictwa również będą mieli okazję do poznania specyfiki działalności strażaków.

Projekt realizowany jest ze środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Kultura i sztuka 2019” – konkurs nr 3/2019.
Materiał: Orkiestra Dęta OSP w Kcyni

--> wstecz