Sobota, 25 maja 2024 r. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Orzeł i Orlik już dostały dotacje. Trwają konkursy dla NGO na 2019 r.

Przypominamy, że trwają konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Gminę Kcynia oraz niektóre ministerstwa, skierowane do organizacji pozarządowych.
Gmina Kcynia – nabór wniosków w konkursach nr 1 Edukacja, nr 2 Kultura i Dziedzictwo Narodowe, nr 3 Zdrowie i Wolontariat oraz nr 4 Sport, zakończy się w piątek 11 stycznia 2019 r. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Kcyni. Rozstrzygnięty został natomiast konkurs na „Rozwój sportu na 2019 r.” Komisja konkursowa w składzie powołanym Zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 170.218 z dnia 4 grudnia 2018 roku, postanawia zaopiniować pozytywnie 2 wnioski złożone w konkursie. Burmistrz Kcyni Zarządzeniem nr 188.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (na podstawie rekomendacji komisji konkursowej), przyznał dotacje dla: Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Kcynia w wysokości 80.000,00 zł oraz dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Kcynia w wysokości 20.000,00 zł.
18 stycznia 2019 r. nabór na konkurs pn. „Sport wszystkich dzieci” zakończy Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Do 15 marca można natomiast składać do MSiT wnioski w konkursie „KLUB 2019”.
21 stycznia 2019 r. zakończy się większość z 20 otwartych konkursów jakie ogłosił w tym roku Urząd Marszałkowski w Toruniu (m.in. kultura, zdrowie, sport).
Wkrótce konkursy uruchomi Zarząd Powiatu Nakielskiego (jak na razie do 27 grudnia 2018 r. można było składać wnioski na konkurs nr 1/2019 związany z Powstaniem Wlkp. Z naszej gminy na konkurs wpłynęły 4 oferty).
W listopadzie zakończył się nabór wniosków prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z naszej gminy wpłynęły na niego 3 wnioski. Czekamy na rozstrzygnięcia.
materiał: Ewa Hałas/UM w Kcyni

--> wstecz