Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Osiem na dziewięć szkół przystapiło do strajku. Były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Kcyni Marek Szaruga dokonał wizytacji szkół diagnozując sytuację wynikającą z trwającego od dnia dzisiejszego strajku pracowników szkół. We wszy stkich placówkach, które strajk podjęły, uczniom zapewniona jest opieka i odbywają się zajęcia opiekuńczo-wy chowawcze. W pozostały ch placówkach odbywają się zajęcia wynikające z tygodniowego planu zajęć. Jednocześnie Burmistrz Kcyni po raz kolejny otrzymał od dy rektorów zapewnienie, że egzaminy klas ósmych i egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem.– czytamy na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Kcyni.

Przewodnicząca ZNP w Kcyni Pani Grażyna Szmyt potwierdziała naszej redakcji, że do strajku przystąpiło osiem szkół z dziewięciu, które wyraziły chęć poparcie w referendum strajkowym.

Zgodnie z tym o czym informuje Burmistrz Kcyni szkoły, w których przystąpiono do strajku zapewniły uczniom opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Tylko w kcyńskiej podstawówce dyrektor szkoły ze względu na dużą ilość strajkujących nauczycieli nie mógł zapewnić opieki uczniom i w tym przypadku uczniowie szkoły zostali pod opieką rodziców.

Do grona szkół, które nie biorą udziału w strajku czyli szkoły w Sipiorach i Rozstrzębowie dziś dołączyła szkoła w Palmierowie. Na wtorek strajkujące placówki zapowiedziały kontynuację strajku. Wszelkie niezbędne informacje dla rodziców znajdują się na stronach internetowych szkół.

tekst. Robert Koniec

grafika. ZNP.edu.pl

--> wstecz