Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Ostatnie poprawki chodników na ul. Wyrzyskiej

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Kcyni radny Dariusz Kurdelski zgłaszał uwagi dotyczące wykonania wjazdów na posesje przy ul. Wyrzyskiej. W minionym tygodniu zakończono prace związane z układaniem chodników po dwóch stronach ulicy Wyrzyskiej. Za chwilę rozpoczną się prace związane z wylewaniem masy bitumicznej.

Kurdelski zgłaszał uwagi dotyczące ułożenia kostki polbrukowej we wjazdach na posesje wspólnot mieszkaniowych. Fachowcy układając kostkę we wjazdach nie ułożyli kostki do bram wjazdowych, tylko do granic działek gminnych z pasem drogi, który należy do zarządcy drogi powiatowej. Innym postulatem zgłaszanym przez radnego Dariusza Kurdelskiego była prośba o interwencję burmistrza Kcyni w sprawie ułożenia chodników tuż przy budynkach mieszkalnych.
Stary chodnik bezpośrednio dolegał do budynków, a po remoncie w większości przypadków chodnik od budynków oddzialał pas ziemi lub gruzów. W piątek pracownicy wykonujący remont uzupełnili kostką miejsca przy budynkach. Nową kostką zostały także uzupełnione wjazdy na posesje, o które zabiegał radny Dariusz Kurdelski. Panie, nie mogli od razu tak zrobić? – komentował podczas robienia zdjęć mieszkaniec jednego z domów.

Cieszę się z bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz z Zarządem Dróg Powiatowych, dla mnie najważniejsze jest to żeby mieszkańcy byli zadowoleni.- powiedział poproszony o komentarz do sprawy burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Małymi krokami będziemy realizować swoje zamierzenia oczywiście również wsłuchując się w głos mieszkańców i razem realizować to co jest dla nas najważniejsze – dodał burmistrz Kcyni.
tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz