Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Szczepice. Paweł Kiepiela został nowym sołtysem.

Krzysztof Sojka postanowił nie kandydować ponownie na funkcje sołtysa Szczepic. W wyniku tajnych wyborów nowym sołtysem Szczepic został pan Paweł Kiepiela, który konkurował w wyborach z Katarzyną Winiaszewską. W skład nowej rady sołeckiej weszli:...

Laskownica. Wioletta Czaja nową panią sołtys

W czwartek, kilka minut po godzinie 13 odbyło się głosowanie w czasie, którego mieszkańcy sołectwa Laskownica dokonali wyboru nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej. Dotychczasowy sołtys Edmund Kroll nie kandydował do kolejnej kadencji. Po...

W Żurawi wzniesiono toast za Kobiety

Uroczyste spotkanie z Okazji Dnia Kobiet odbyło się w Domu Rolnika w Żurawi. Na licznie przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek, kawa i lampka dobrego wina, którą wzniesiono toast za zdrowie świętujących Pań. Od Strażaków...

Studzienki. Szósta kadencja dla Płócienniczaka

Kolejne zebranie sołeckie, to zebranie w Studzienkach. Zebraniu przewodniczył burmistrz Marek Szaruga, który w swoim punkcie zebrania informował uczestników zebrania o sytuacji finansowej naszej gminy. W czasie głównego punktu zebrania, którym był wybór sołtysa...

Szachowy sukces Alana

7 marca 2015r. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie odbył się V Międzyszkolny  Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego, w który wzięli udział uczniowie naszej szkoły Alan i Olaf Jagodzińscy....

Kinga Gwit z Dziewierzewa na stażu w Brukseli

Młoda mieszkanka Dziewierzewa Kinga Gwit od 23 lutego 2015 roku rozpoczęła staż w brukselskim Biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke. Pani Kinga jest studentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kontynuuje naukę na studiach...

Głogowiniec. Mieszkańcy nie zmienili sołtysa.

W małej sali spotkali się mieszkańcy sołectwa Głogowiniec, aby wysłuchać sprawozdania sołtysa Grzegorza Kowalskiego za minioną kadencję, dokonać wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który wzorem poprzednich zebrań...

Łankowice. Kolejna kadencja dla Pani Justyny Wszelaki

Patrząc na relacje mieszkańców sołectwa Łankowice miało się wrażenie, że to było spotkanie np. z okazji „Dnia Mężczyzny”, które przypadło na dzień zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Stoły nakryte białym obrusem, kawa, ciasto i poczucie humoru uczestników...