Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Palmierowo. Beata Budzyńska zastąpiła Romana Kuliga

Roman Kulig, wieloletni sołtys Palmierowa po zakończeniu swojej kadencji nie zdecydował się ponownie kandydować do funkcji sołtysa. Podczas zebrania, któremu przewodniczył sekretarz Rafał Heftowicz nikt z zebranych mieszkańców sołectwa nikt nie zgodził się kandydować i zostać sołtysem. Uczestnicy zebrania potrzebowali 5 minutowej przerwy, którą zarządził Przewodniczący zebrania.

Po przerwie pani Beata Budzyńska zgodziła się kandydować do funkcji sołtysa i w wyniku tajnego głosowania otrzymała 19 z 20 oddanych głosów. W skład rady weszli: Wosicka Aneta, Budzyńska Beata (zbieżność nazwisk z nową panią sołtys) i Czyż Piotr.

Podczas zebrania Rafał Heftowicz zapoznał zebranych z obecną sytuacją finansową Gminy Kcynia. Sekretarz wspomniał o planach budowy ronda w Kcyni, trwającym remoncie ul. Wyrzyskiej i zakończeniu budowy kolektora sieci kanalizacyjnej w Smoguleckiej Wsi. Mieszkańcy Palmierowa pytali o możliwość doświetlenia jednego miejsca przy starej szkole, możliwość przyłączenia posesji z terenów wiejskich do sieci kanalizacyjnej, możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły z powodu braku świetlicy.

Mieszkańcy sołectwa podziękowali Romanowi Kuligowi za długoletnie prowadzenie sołectwa. W zebraniu brał udział radny Rady Miejskiej w Kcyni Łukasz Szczepański.

Tekst i fot. Robert Koniec

 

--> wstecz