Sobota, 25 maja 2024 r. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Pan Jarosław Kieca został powołany na skarbnika Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Dzisiaj, 22 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Sesję otworzył przewodniczący rady Paweł Wiśniewski. Po stwierdzeniu quorum i wykreśleniu jednego punktu z porządku obrad, sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił burmistrz Sławomir Napierała. Zmiany w budżecie gminy zaprezentowała p.o. skarbnika Hanna Kozłowska. Dotychczasowe dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o 925 982,37 zł i zmniejszeniu o 61 239 zł. Tym samym plan dochodów wynosi 167 666 872,92 zł. W ślad za tym plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 178 333 489,75 zł. Deficyt w kwocie 10 658 678,83 zł będzie pokryty obligacjami komunalnymi o wartości 5 mln, niewykorzystanymi środkami w budżecie gminy (378 678,83 zł) i z nadwyżki na rachunku bieżącym gminy (5 280 000 zł).

Na wniosek burmistrza wywołano uchwałę o powołaniu Jarosława Kiecy na skarbnika MiG Nakło nad Notecią z dniem 1 sierpnia br. Powołanie było konieczne z uwagi na odwołanie z dniem 28 kwietnia dotychczasowego skarbnika. Jarosław Kieca rozpoczął pracę zawodową w sierpniu 1999 r. po ukończeniu szkoły o specjalności finanse i rachunkowość. Następnie ukończył akademię finansów w Poznaniu oraz studia magisterskie w zakresie finansów. W latach 2004-11 był głównym księgowym w GZO w Kcyni. Od sierpnia 2011 r. przeszedł do pracy w kcyńskim urzędzie, pełniąc funkcję kierownika referatu finansowo-budżetowego.

W związku z wnioskiem mieszkańców dotyczącym wyodrębnienia nowego samorządu mieszkańców, radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym temacie. Wnioskodawcom chodziło o wydzielenie z SM nr 8 ul. Dożynkowej i utworzenie nowego samorządu mieszkańców. Za głosowało 2 radnych, 17 było przeciw, 1 się wstrzymał. Tym samym uchwała upadła.

W drodze uchwały gmina przejęła nieodpłatnie działki w Ślesinie i Potulicach, na których znajdują się drogi. Wniosek w tym temacie złożyła Fundacja Potulicka.

Podjęto także uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Pocztowej w Nakle, ul. Bydgoskiej w Potulicach i ul. Okrężnej w Paterku.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

--> wstecz