Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Pierwsze decyzje za nimi. Będą podwyżki

W czwartek Radni Rady Miejskiej w Kcyni nowej kadencji podjęli decyzję w sprawie uchwał, z którymi przyszło im się zmierzyć. Jedną z nich było uchwalenie  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia wg. poniższej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) w przypadku gdy liczba mieszkańców stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe wynosi od jednej do pięciu osób, stawkę opłaty określa się w wysokości 17,50 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
b) w przypadku, gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza pięć osób, stawka opłaty wynosi 8,75 zł miesięcznie od każdej osoby powyżej piątej, zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 30,00 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

Przed podjęciem uchwały pan Piotr Mantych z Urządu Miejskiego w Kcyni – Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie zreferował i obszernie wyjasnił  analizę finansową gospodarki odpadami komunalnymi. 

Uchwała została przegłosowana

11 ZA głosów (Kurant, Stachowiak U, Stachowiak M, Czerwińska, Korbal, Witczak, Szczepański, Lepper, Jabłkowska-Wyczańska, Tomaszek, Wołyńska)

3 PRZECIW głosów (Florek, Pezacki, Woźniak)

1 WSTRZYMAŁ się (Świerc)

Zapraszamy do relacji filmowej NA ŻYWO z obrad sesji.

Opisywany temat (przewiń)  od -1godz.55.39 minuty

tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz