Środa, 17 kwietnia 2024 r. Imieniny Anicety, Klary, Rudolfina

Po konsultacjach społecznych w sprawie ORSG

6 sierpnia po raz kolejny zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Najważniejszym punktem spotkania było omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu w sprawie powstającej  strategii ORSG.

W konsultacjach, które trwały od 27 lipca do 5 sierpnia 2015 r., mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu nakielskiego, o czym informowaliśmy na stronie internetowej www.powiat-nakielski.pl i w lokalnych mediach. Celem konsultacji było uzyskanie od mieszkańców informacji zwrotnej na temat tego, co sądzą o tworzonej strategii i co należałoby w niej zmienić. Otrzymane od mieszkańców  uwagi dotyczyły przede wszystkim zawartych w strategii projektów, na realizację których konkretne podmioty chciałyby uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W posiedzeniu uczestniczyli czterej członkowie Komitetu Sterującego:

Tomasz Miłowski – starosta nakielski, przewodniczący komitetu

Bogna Adamska  –  z-ca burmistrza Kcyni (upoważniona do podejmowania decyzji w imieniu burmistrza Kcyni Marka Szarugi)

Leszek Klesiński – burmistrz miasta i gminy Mrocza

Dariusz Gryniewicz – wójt gminy Sadki.

Oprócz członków komitetu w posiedzeniu udział brali wicestarosta nakielski  Andrzej Kinderman i pracownicy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią odpowiedzialni merytorycznie za prace komitetu, Alicja Brzezińska  i Magdalena Waleryś  z  Wydziału Rozwoju.

Po dyskusji i ustosunkowaniu się członków Komitetu Sterującego do uwag otrzymanych od mieszkańców w ramach konsultacji, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Uchwała została przyjęta zgodnie z przegłosowanymi wcześniej zmianami.

źródło: http://powiat-nakielski.pl

--> wstecz