Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Barwy jesieni”

W dniu 15.11.2023r. odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Barwy jesieni”, zorganizowanego już po raz 14-sty przez Przedszkole Miejskie im, Ziemi Pałuckiej w Kcyni, którego patronat objął pan Burmistrz Kcyni Wojciech Niemczyk. Ideą konkursu było uwrażliwianie na piękno przyrody, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, możliwości zaprezentowania uzdolnień dzieci i ich opiekunów na szerszym forum, a przede wszystkim wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez spacery, wycieczki , aktywne spędzanie czasu z bliskimi, co ma pomóc w rozwoju intelektualnym i odciągnąć uwagę od komputerów W konkursie wzięło udział 74 uczestników. Z Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni 43 dzieci, z Przedszkola Mini Akademia w Kcyni-3 dzieci, ze Szkoły Podstawowej w Laskownicy- 6 dzieci, ze Szkoły Podstawowej w Palmierowie- 2 dzieci, ze Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie- 6 dzieci, ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie- 8 dzieci i ze Szkoły Podstawowej w Kcyni -5 dzieci .W rozdaniu nagród uczestniczyła pani Dyrektor Wioletta Tomczak, koordynatorzy konkursu Małgorzata Tabaczyńska i Beata Szymczak , oraz zaproszeni goście w składzie: Burmistrz Kcyni Wojciech Niemczyk, kierownik Referatu Edukacji Rafał Woźniak, Pani Anna Borkowska z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Pani Anna Duda Nowicka z referatu Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz Pani Maria Kordyś z GCKiB w Kcyni. Komisja w składzie: Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni Wioletta Tomczak , Pani Anna Duda Nowicka Referat Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz Pani Katarzyna Pomałecka, bibliotekarz GCKiB w Kcyni dokonała oceny prac . Wyodrębnione zostały dwie kategorie : prace płaskie i przestrzenne.Wszystkie otrzymane prace były wspaniałe, piękne i wyjątkowe. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na wyróżnienie, dyplomy i drobne upominki. Bardzo dziękujemy za tak liczny odzew, zaangażowanie i wspaniałe prace. Bardzo dziękujemy za wsparcie i ufundowanie nagród panu Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kcyni Piotrowi Niedbalskiemu, Pani Annie Borkowskiej z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,,w Kcyni, Radzie Rodziców naszego Przedszkola oraz panu Burmistrzowi Wojciechowi Niemczykowi. Serdeczne podziękowania składamy też OSP w Kcyni za użyczenie sali i Panu Michałowi Modlińskiemu za pomoc w przygotowaniach.

Tekst: Małgorzata Tabaczyńska i Beata Szymczak

Fot: Anna Duda Nowicka UM Kcynia

--> wstecz