Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

Podsumowanie kadencji. Zobacz co zrealizowano!

Przedstawimy Państwu najważniejsze inwestycje i działania w kadencji 2018-2024 – prezentacja jako załącznik pdf poniżej. Realizowane zadania są zawsze efektem współpracy wielu środowisk, w tym Burmistrza Kcyni i Rady Miejskiej, instytucji, stowarzyszeń, ale przede wszystkim wynikają z potrzeb mieszkańców. W ciągu tej kadencji zrealizowano wielomilionowe inwestycje takie jak m.in. 

‼️REMONT DROGI GMINNEJ ŻURAWIA – WŁODZIMIERZEWO – DOFINANSOWANIE 649 930 ZŁ 

‼️REMONT I PRZEBUDOWA SIEDZIBY GCKIB WRAZ  Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU MIEJSKIEGO  NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH – dofinansowanie 4 500 000 ZŁ

‼️ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – DOFINANSOWANIE 4 869 229,84 ZŁ 

‼️ ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SŁUPOWIEC – DOFINANSOWANIE 583 023 ZŁ 

‼️ MODERNIZACJA PLACU ZABAW W KCYNI 429 954,74 zł (dofinansowania z konkursu „Rosnąca odporność”. )

‼️ PRZEBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ W KCYNI – DOFINANSOWANIE 404 282 ZŁ

‼️ Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji KCYNIA – 

‼️ DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZÓW STRAŻACKICH (GÓRKI ZAGAJNE, OSP MIECZKOWO, OSP DZIEWIERZEWO, OSP SIPIORY)

‼️ PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ I KWIATOWEJ 

‼️ PRZEBUDOWA DROGI W MIECZKOWIE

To również szereg innych działań m.in. zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, modernizacja świetlic wiejskich, modernizacji mienia komunalnego, doświetlanie przejść dla pieszych. Ogromne wsparcie przekazywane jest również dla organizacji pozarządowych, których działalność wspiera od lat Gmina Kcynia.  

W latach 2018-2023 Gmina Kcynia zrealizowała wydatki inwestycyjne na poziomie 54 810 485,49 zł przy pozyskanych środkach zewnętrznych w wysokości  27 782 429,26 zł.  

Programy, z których gmina Kcynia pozyskała środki zewnętrzne m.in. Polski Ład,  Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,  PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z roku na rok pojawiają się nowe możliwości, z których gmina korzysta. 

Patrzymy w przyszłość. W roku 2024 i kolejnych latach zaplanowane do realizacji są zadania o wartości dofinansowania zewnętrznego 31 066 115,81 zł. Wśród tych inwestycji są m.in.

‼️Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia (termomodernizacja obiektów SP  w Kcyni, miasteczko rowerowe w Mycielewie, rozbudowa świetlicy w Studzienkach) (dofinansowanie POLSKI ŁAD  7 200 000 zł);

‼️Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia (Kcynia i Dziewierzewo) (dofinansowanie POLSKI ŁAD 5 400 000 zł);  

‼️Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP w Kcyni (dofinansowanie POLSKI ŁAD  1 800 000 zł);

‼️Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej  Paulinie (dofinansowanie POLSKI ŁAD  2 000 000 zł);

‼️Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP w Kcyni (dofinansowanie POLSKI ŁAD  1 800 000 zł);

‼️Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejski w Kcyni (dofinansowanie 546 300 zł Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027);

‼️Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (dofinansowanie 9 964 952,07 zł (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT BydOF) oraz

‼️ inne.

(Dane liczbowe zebrane na podstawie sprawozdań z lata 2018-2023 oraz budżetu na 2024 rok i WPF).

źródło.kcynia.pl

--> wstecz