Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Podziękowania od ks. Kanonika Kosteckiego i Pani kierownik MGOPS

Składamy serdeczne podziękowanie panu Michałowi Kubalewskiemu z Miastowic za bezpłatny przywóz żywności z Caritas Diecezji Bydgoskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, pracownikom robót publicznych, Prezesowi Henrykowi Grobelnemu i pracownikom ZGKiM w Kcyni za wyładunek żywności oraz niżej wymienionym osobom, które w piątek i wolną sobotę 26 i 27 lutego 2015 r. wydawały żywność :
– Pani Krystynie Nowak – wolontariuszowi Koła Caritas w Kcyni,
– Panu Rafałowi Lejwoda – wolontariuszowi Koła Caritas w Kcyni,
– Panu Łukaszowi Szczepańskiemu – radnemu Rady Miejskiej w Kcyni,
– Pani Agnieszce Kowalskiej – pracownicy MGOPS Kcynia,
– Pani Katarzynie Królczyk – pracownicy MGOPS Kcynia,
– Panu Dawidowi Żyto – pracownikowi MGOPS Kcynia.

Ks. Kanonik Michał Kostecki
Maria Michalska kierownik MGOPS Kcynia

--> wstecz