Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Martyny, Waleriana

Podzielili budżet Samorządu Osiedla nr 1

10 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kcyni odbyło się zebranie Samorządu Osiedla nr 1. Zebranie otworzył przewodniczący zarządu osiedla Piotr Makarewicz. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który odpowiadał na pytania mieszkańców. Zebrani zdecydowali o podziale tegorocznego budżetu osiedla nr 1, który wynosi 10.000 zł. Przewodniczący zarządu przedstawił zebranym uchwałę zarządu, zawierającą propozycję podziału środków: 7.700 zł przeznaczone na zakup kostki brukowej, 100 zł kwiaty, 400 zł Festyn parafii farnej, 400 zł Festyn parafii poklasztornej, 900 zł festyn Powitanie Jesieni, 500 zł dofinansowanie dla OSP w Kcyni na zakup bramy wjazdowej. Burmistrz poprosił Samorząd Osiedla nr 1, by rozważył możliwość przeznaczenia z budżetu samorządu kwoty 1.700 zł na zakup ławek do parku. Zarząd Osiedla w składzie: Wioletta Tomczak, Stanisław Kubanek, Adam Krzyżanowski, Łukasz Ficek zdecydował o przychyleniu się do prośby Burmistrza, z tym, że w dyskusji mieszkańcy zastrzegli, by środki zostały przeznaczone na zakup ławek do parku przy tzw. Grubie, znajdującego się w obszarze Osiedla nr 1. Prezes OSP w Kcyni Maciej Tubiszewski osobiście podziękował samorządowi osiedla za otrzymane wsparcie. W części przeznaczonej na wolne wnioski i zapytania poruszano między innymi kwestie ronda w Kcyni, ulic Łąkowej i Kwiatowej, ulicy Ciasnej, Krzywej i Wyrzyskiej wprowadzenia stref czasowego parkowania.

materiał: UM w Kcyni

--> wstecz