Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Powiat nakielski nie przejmie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. Duda ma odmienne zdanie od Olszaka i Bagnerowskiego.

W środę w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Jednym z bardzo ważnych tematów dla kcyńskiej oświaty był projekt uchwały, który  dotyczył wyrażenia woli w związku z wypowiedzeniem przez gminę Kcynia porozumienia z dnia 18 stycznia 2006 roku pomiędzy powiatem nakielskim a gminą Kcynia w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kcynia szkół ponadgimnazjalnych.

Przed głosowaniem nad tym projektem głos zabrał burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który przedstawił stanowisko władz Kcyni. Stanowisko powiatu nakielskiego zaprezentował wicestarosta Tomasz Miłowski. Głos ponadto zabrał przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Jan Kurant. Ostatecznie radni podjęli uchwałę, w której zapisano, że powiat nakielski nie przejmie z dniem 1 września 2020 roku Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. Jednocześnie zobowiązano Zarząd Powiatu Nakielskiego do dalszych rozmów z gminą Kcynia– czytamy na kurier-nakielski.pl

Jednocześnie zobowiązano Zarząd Powiatu Nakielskiego do dalszych rozmów z gminą Kcynia ws. przejęcia szkół. Za uchwałą głosowało 18 radnych, a 2 było przeciwnych. Za uchwałą głosował radny pan Paweł Duda, a dwa głosy przeciwne oddali radny z Gminy Kcynia panowie Daniel Olszak i Ryszard Bagnerowski.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy radnego, który był gronie oddających swój głos na tak pana Pawła Dudę.
Głosowałem za uchwałą, bo edukacja nie lubi rewolucji. Zmiany trzeba przeprowadzać ewolucyjnie. Uchwała jest wyrazem chęci rozmów, znalezienia jak najlepszego rozwiązania dla zespołu szkół. Sytuacja jest trudna pod wieloma względami. Formalno – prawnym, organizacyjnym i finansowym.
Wyrazem chęci znalezienia porozumienia jest fakt powołania przez burmistrza Kcyni i Starostę nakielskiego zespołów roboczych mających wypracować porozumienie skutkujące funkcjonowaniem tego zespołu szkół – a to jest dla mnie najważniejsze. W związku z tym, że dziś nie jestem członkiem „koalicji powiatowej” nie jestem też do końca pewny tego, czy po takim szybkim przekazaniu zespołu szkół pod powiat nie zostałby on zamknięty. To pytanie należałoby zadać radnym z Kcyni, którzy są w koalicji i głosowali za przejęciem zespołu przez powiat.
Uważam, że merytoryczna dyskusja na różnych poziomach, w różnych zespołach daje ogromną szansę na funkcjonowanie tych szkół nawet gdyby miał je przejąć powiat. Ale nie jest to realne od 01.09.2020 r. – dodaje radny Paweł Duda.
Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i jest konsekwencja wypowiedzenia przez Gminę Kcynia porozumienia z 18 stycznia 2006 roku w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kcynia następujących szkół ponadgimnazjalnych: technikum ekonomicznego, technikum informatycznego, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej.- czytamy w części wstępnej uzasadnienia uchwały.
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Kcyni nie było objęte zakresem porozumienia co potwierdza Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
Do tematu wrócimy.
tekst. Robert Koniec
fot.kurier-nakielski.pl

 

--> wstecz