Sobota, 20 lipca 2024 r. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Powiat Nakielski: Zgłoś się do oceny wniosków

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku!

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVII/316/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Starosta Nakielski

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Nakielskiego do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2023 r. zadań publicznych Powiatu Nakielskiego.

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 9.01.2023 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata i numerem kontaktowym, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, przy Dąbrowskiego 54, w terminie do dnia 9.01.2023 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pod nr tel. 52 386 66 29.

                                                                                    Starosta Nakielski

                                                                                      Tadeusz Sobol

--> wstecz