Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie Pani mgr inż. Lucynie Bursztynowicz

W dniu dzisiejszym pełniący funkcję Burmistrza Kcyni p. Rafał Heftowicz w obecności Kierownika Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury p. Rafała Woźniaka oraz p. Ewy Nowak głównej księgowej jednostek oświatowych wręczył p. Lucynie Bursztynowicz akt powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie.
Powierzenie w/w stanowiska  nastąpiło w oparciu o art. 63 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 900) po nierozstrzygniętym konkursie na w/w stanowisko.

źródło.kcynia.pl

--> wstecz