Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Obchody 97.rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Historia Polski pełna jest wydarzeń, o których zapomnieć nie można. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i szybko rozprzestrzeniło się na całą Wielkopolskę. W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy rocznicę tamtych dni. 2 i 3 lutego 1919 r. właśnie pod Kcynią – w rejonie Malic, Zabłocia, Szczepic, Suchoręcza – powstrzymane zostało natarcie niemieckie.  
Kcynia została wyzwolona w noc sylwestrową na przełomie lat 1918 i 1919. Po początkowych, znaczących sukcesach strony polskiej, nieprzyjaciel przystąpił do kontrofensywy. Pomimo, iż już w styczniu 1919 roku rozpoczęły się rokowania pokojowe, walki nie ustawały. Do pamiętnych starć doszło w pobliżu Kcyni w początkach lutego. Sukces powstańców wpłynął znacząco na załamanie się natarcia niemieckiego.
Kilka dni później podpisany został pomiędzy Niemcami a państwami Ententy rozejm w Trewierze, który wyznaczył wokół ziem zajętych przez powstańców  linie demarkacyjną. Był to sukces Powstania Wielkopolskiego, który miał duży wpływ na kształt Traktatu Wersalskiego i w konsekwencji powrót Wielkopolski i Pomorza do macierzy.
Tegoroczne obchody rocznicy inaugurowało zebranie pocztów sztandarowych na kcyńskim Rynku i złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem poświęconym pamięci Powstania Wlkp. W swoim przemówieniu Burmistrz Kcyni mówił: „Świadków zdarzeń z przełomu lat 1918 i 1919 nie ma z nami od dawna. Czas pędzi nieubłagalnie. Często bywa bezlitosny. Na szczęcie ratuje nas historia odświeżająca pamięć o bohaterstwie tysięcy osób, które bez oglądania się za siebie poświęciły życie dla swojej Ojczyzny. Dlatego też dziś, w kolejną rocznicę wydarzeń Powstania Wielkopolskiego, gromadzimy się wspólnie i z wiarą w sercach zapewniamy: Pamiętamy o Was, Bohaterowie, i wytrwamy w przekazywaniu następnym generacjom wieści o Waszym wielkim zwycięstwie! (…) Szanowni Państwo, drodzy goście, sięganie do tradycji narodu, zawartych w jego przeszłości historycznej, szerzenie umiłowania ziemi rodzinnej – jej bogactwa i piękna, a także kształtowanie woli wspólnej realizacji zadań, jest podstawowym elementem tworzenia świadomej społeczności. Patriotyzm dnia dzisiejszego nie ogranicza się wyłącznie do poczucia obowiązku obrony kraju przed wrogiem zewnętrznym, lecz wyraża się przede wszystkim w przywiązaniu do przeszłości historycznej, zarówno tej ogólnonarodowej jak i lokalnej. Wyrazem tego jest dzisiejsza uroczystość, która daje dowód naszego przywiązania do tradycji, a zarazem jest hołdem oddanym przodkom…”
We mszy św. w kościele pw. WNMP w Kcyni uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń oraz delegacje i zaproszeni goście, a także dzieci i młodzież szkolna. Wśród obecnych byli m.in. Starosta Nakielski p. Tomasz Miłowski, Wicestarosta Nakielski p. Andrzej Kinderman, Radny Rady Powiatu Nakielskiego – Jacek Panek, przedstawiciele Rady Miejskiej w Kcyni, służb mundurowych i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
Po mszy świętej koncelebrowanej przez ks. kanonika Michała Kosteckiego i proboszcze parafii w Dziewierzewie Zbigniewa Plewę zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni. Młodzież w piękny sposób słowem i muzyką opowiadała o wydarzeniach przełomu lat 1918/1919. Program wzbudził wiele emocji i był nagrodzony zasłużonymi brawami.
Wcześniej wiązanki zostały przewiezione także na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się pomnik-mogiła Powstańców Wielkopolskich poległych w walce o wyzwolenie Kcyni. W skład delegacji weszli: Skarbnik Gminy p. Edyta Szczurek, Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga oraz sekretarz Gminy p. Rafał Heftowicz.
Organizatorem głównym obchodów było GCKiB w Kcyni we współpracy z: Urzędem Miejskim w Kcyni, Parafią p.w. WNMP w Kcyni oraz Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Kcyni.

materiał: Ewa Hałas/ UM w Kcyni

--> wstecz