Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Pożegnanie maturzystów w ZST w Kcyni

„Nie uda się mieć wszystkiego na raz. Coś kończy się, żeby coś mogło trwać” – te słowa  przyświecały uroczystości zakończenia nauki uczniów klas czwartych Technikum Informatycznego i Ekonomicznego  ZST w Kcyni.

Na akademię oprócz absolwentów, grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Kcyni  Marek Szaruga, rodzice  oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Nowakowska. Spotkanie było ostatnią okazją do podsumowania czterech lat  nauki tegorocznych absolwentów. Dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman oraz Burmistrz Kcyni  Marek Szaruga w swych wystąpieniach podkreślili, że uczniowie mają już za sobą kolejny etap w życiu i powinni  pamiętać, żeby wykorzystać właściwie czas, który jest przed nimi. Następnie dyrektor szkoły podsumowała wyniki nauki tegorocznych abiturientów. Tytuł najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w roku szkolnym 2018/19 zdobył  Tomasz Wiejaczka.  Pan Marek Szaruga  przyznał uczniowi nagrodę Burmistrza Kcyni, a rodzice -z rąk dyrektor i wychowawczyni Aleksandry Konickiej -otrzymali list gratulacyjny. Świadectwo z wyróżnieniem uzyskał również Hubert Cyganek. Dyrektor szkoły wręczyła także upominki uczniom, którzy w ciągu czterech  lat nauki  osiągnęli średnie ocen powyżej 4,5: Krzysztofowi Burzyńskiemu, Mateuszowi  Szczukowskiemu, Bartoszowi Rosiakowi, a średnie powyżej 4,0 uzyskali: Dominika Kalinowska, Patryk Marciniak i Hubert Silicki. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu pani Wioleta Zymni za aktywny udział nagrodziła Sandrę Korbal oraz Dominikę Kalinowską, a za  honorowe krwiodawstwo: Jakuba Nowaka i Patryka Marciniaka. Nauczyciele wychowania fizycznego: Piotr Dutkiewicz i Tomasz Narożny  docenili  również wysiłek najlepszych sportowców: Kacpra Kotowskiego, Tomasza Wiejaczka, Patryka Marciniaka i Huberta Silickiego. Nagrodę specjalną za godne reprezentowanie szkoły w licznych konkursach od grona pedagogicznego otrzymał Tomasz Wiejaczka. Nie zabrakło oczywiście podziękowań i kwiatów od  absolwentów i ich rodziców dla nauczycieli i pracowników szkoły  oraz wychowawczyń: Aleksandry Konickiej oraz Wioletty Szczepańskiej, która pełniła tę funkcję w klasie drugiej.

Uroczystość przygotowana i prowadzona przez panią Alinę Kowalską zakończyła się prezentacją zdjęć z czterech lat nauki. Teraz maturzystom pozostaje czekać aż rozkwitną kasztany i dobrze przygotować się do czekających ich egzaminów. Życzymy im powodzenia na maturze!

Tekst: Agnieszka Kobierowska

Zdjęcia: Tomasz Suty, Zuzanna Wiejaczka

--> wstecz