Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Przetarg pisemny na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej w Dziewierzewie

Dziewierzewo, dn. 13.04.2015 r. 

OGŁOSZENIE 

 1. Organizator

Korporacja Spółdzielcza „Pałuki” w Dziewierzewie

 1. Oznaczenie postępowania

Publiczny nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej w miejscowości Dziewierzewo, gmina Kcynia, powiat nakielski, o numerze ewidencyjnym 41/2 o powierzchni 0,4052 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KW BY1U/00033159/4 oraz 1/3 prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Dziewierzewo, gmina Kcynia, powiat nakielski, o numerze ewidencyjnym 37/1 o powierzchni 0,0746 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KW BY1U/00030795/3  (zwane dalej Nieruchomością).

Regulamin przetargu wraz z załącznikami oraz dodatkowymi informacjami znajdują się w dolnej części niniejszej strony lub pod adresem www.kcynia.info 

 1. Cena wywoławcza
 • Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Do ceny może zostać doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 • Jeżeli cena zaoferowana przez Oferenta będzie wyższa niż wywoływacza to musi być wyższa o co najmniej 1 % z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 1. Wadium
 • Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej określonej w pkt 2.3. Regulaminu.
 • Wadium będzie wniesione w pieniądzu, tj. przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Numer konta bankowego Organizatora: 22 8166 0009 0011 0448 200 0002

Na poleceniu przelewu należy wpisać słowo „wadium” i przedmiot przetargu.  Wadium należy wnieść w z wyprzedzeniem aby środki pieniężne zostały  zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora przed upływem terminu składania ofert.

 1. Termin składania
 • Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Organizatora nie później niż w dniu 28 kwietnia 2015 roku, do godz. 14:00.
 • Oferty zostaną otwarte w dniu 28 kwietnia 2015 roku, do godz. 14:10 i będą podlegały badaniu przez Komisję Przetargową.
 1. Osoby do kontaktu

W sprawach związanych z prowadzonym przetargiem należy zwracać się do:

 • Bronisław Babula, 506- 515-476, w godz. 9.00 – 15.00.

Ogłoszenie wraz z załącznikami ukaże się na portalu internetowym www.kcynia.info

Organizator postępowania.

 

Pobierz załączniki:

[REGULAMIN] [ZAŁĄCZNIK 1] [ZAŁĄCZNIK 2] [ZAŁĄCZNIK 3]

 

 

 

 

--> wstecz