Niedziela, 14 lipca 2024 r. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na sesję

W czwartek 29 września 2016 r. o godz.13.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z XXV i XXVI sesji Rady.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia za I półrocze 2016 r.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości

gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Strażackiej, stanowiącej własność Gminy Kcynia

dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Gminy Kcynia.

8. Wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej /  Zbigniew Witczak /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej www.kcynia.bip.net.pl w zakładce prawo lokalne projekty uchwał Rady Miejskiej.

źródło: kcynia.pl

--> wstecz