Wtorek, 05 grudnia 2023 r. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Przeznaczymy 3000 zł pomocy finansowej Województwu na projekt chodnika

Drugą uchwałą, którą podjęła Rada Miejska w Kcyni mówił o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Kcynia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w kwocie 3,000 złotych.
Na podstawie art.10 ust. 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) , Rada Miejska w Kcyni uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Województwu Kujawsko- Pomorskiemu w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247, ul. Szubińska w Kcyni” z budżetu Gminy Kcynia na 2016 r.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w Porozumieniu o współpracy przy realizacji zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247, ul. Szubińska w Kcyni”

w uzasadnieniu czytamy:

Województwo Kujawsko-Pomorskie zamierza przystąpić do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247, w wykonaniu którego Gmina Kcynia partycypuje w kosztach udzielając Województwu dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie.
Z punktu widzenia interesu społecznego budowa chodnika jest niezbędna i uzasadniona.
Wykonanie brakującej części chodnika zapewniłoby bezpieczną drogę mieszkańcom ulicy do miasta. W obecnej sytuacji ich bezpieczeństwo jest zagrożone z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej.

Zważając na powyższe podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu jest w pełni uzasadnione.

tekst i fot. Robert Koniec

 

--> wstecz