Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Rada Miejska nie podważa celowości podwyżek dla nauczycieli… postuluje o ich realizację

Stanowczo protestujemy przeciwko przenoszeniu na samorządy odpowiedzialności finansowej za podwyżki dla nauczycieli i mówieniu przez resort edukacji , że w budżetach samorządów zabezpieczone są w pełni środki finansowe na ten cel .- czytała podczas sesji Przewodniczaca Komisji Miejskiej Magdalena Wyczańska-Jabłkowska.

Skoro otrzymywane w subwencji środki nie wystarczają na pokrycie kosztów podwyżek wnioskujemy , aby finansowane zadań oświatowych odbywało się bezpośrednio z budżetu państwa w formie dotacji celowej dla gmin na każdego ucznia oraz pracownika pedagogicznego według stażu pracy ,wykształcenia i stopnia awansu zawodowego ,gdyż najwyższy koszt stanowią wynagrodzenia nauczycieli. Finansowanie zadań oświatowych bez możliwości samodzielnego podejmowania decyzji o sieci szkół przez samorządy odbywa się kosztem niezadowalającego zaspokajania potrzeb mieszkańców w innych dziedzinach życia społecznego .

Rada Miejska w Kcyni nie podważa celowości podwyżek dla nauczycieli, wręcz przeciwnie postuluje o ich realizację. Nasza mała gmina dopłaca rocznie do utrzymania sieci szkół ponad 5 mln. złotych, na których ilość praktycznie nie ma wpływu , gdyż bez pozytywnej opinii Kuratora Oświaty gmina nie może zlikwidować żadnej szkoły dla której jest organem prowadzącym. W pełni popieramy stanowisko Związku Miast Polskich i innych samorządów w sprawie wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie wynagradzania nauczycieli. Takie rozwiązanie pozwoli samorządom na utrzymanie małych szkól wiejskich z niewielką liczbą uczniów . Przy dotychczasowych zasadach finansowania nasza gmina dopłaca ponad 2,5 razy więcej na kształcenie jednego ucznia w małych szkołach niż wynosi średnia subwencja na ucznia w gminie.- mówiła radna Magdalena Wyczańska Jabłkowska.

Co jeszcze ważnego usłyszeliśmy? Zobacz oglądając film (-2:01:50 minuta).

tekst i fot. Robert Koniec 

--> wstecz