Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Radni przegłosowali zaplanowane uchwały

30 listopada odbyła się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni, której przewodniczył p. Jan Kurant. Przyjęto porządek sesji i protokół z poprzedniej sesji. Następnie na ręce Przewodniczącej KGW Dziewierzewo i jednocześnie radnej Rady Miejskiej p. Doroty Czerwińskiej złożono gratulacje w związku z zajęciem II miejsca w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. Świetlice wiejskie- co tutaj się dzieje? .

Następnie pełniący funkcję Burmistrza Kcyni  p. Wojciech Niemczyk przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Jest ono załączone do niniejszego artykułu. W dalszej części p. Monika Żydek przedstawiła najważniejsze założenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023 – 2029 przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Następnie wnioski i interpelacje zgłaszali radni wśród nich m.in. Łukasz Szczepański wnioskował o ustawienie w miejscowości Grocholin zakazu parkowania na jednej z ulic; radny Mirosław Pezacki – aby wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku remontu ul. Miłosza zostały naprawione oraz aby zmienić regulamin działalności strzelnicy w Kowalewku tak, aby dostosowana ona była do wymagań zarówno mieszkańcom i jednostki.

W dalszej części przystąpiono do podejmowania uchwał zaplanowanych w porządku obrad. Są one dostępne na stronie BIP Gminy Kcynia pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/90/242/prawo-miejscowe.html.

źródło.kcynia.pl

--> wstecz