Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

NA ŻYWO tylko na INFO. Radni wszystko przegłosowali o nic nie pytali

W piątek odbyła się ostatnia sesja w 2018 roku. Radni spotkali się aby podjęć kilka ważnych uchwał. Sesja przebiegła w dość szybkim tempie. Wszystkie zaplanowane uchwały zostały przegłosowane. Oprócz radnego Pezackiego, który kierował swoje zapytanie o rozliczenia dotacji klubu sportowego „Orzeł Kcynia”  żaden radny nie zgłaszał swoich interpelacji do  Burmistrza Kcyni.

Rada Miejska w Kcyni podjęła wszystkie zaplanowane uchwały oraz przegłosowane zostały dwie dodatkowe uchwały dotyczące włączenia LO w struktury ZST w Kcyni. Podejmowano uchwały:

1/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2019

2/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2019

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

4/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności  pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom  organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc  publiczną

5/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kcynia na 2018 r.

Pani Anna Duda-Nowicka przedstawiła radnym prezentację dotyczącą podejmowanych działań z okazji 100 lecia Powstania Wielkopolskiego.

Radny powiatowy Daniel Olszak zapoznał zgromadzonych z działaniami podejmowanymi przez Radę Powiatu Naklelskiego mającymi wpływ na współpracę z Gminą Kcynia.

Sesja Rady Miejskiej zakończyła się noworocznymi życzeniami Burmistrza i Przewodniczacego Rady Miejskiej w Kcyni oraz wzniesieniem symbolicznego toastu.

Relację  NA ŻYWO można oglądać tylko na kcynia.INFO, gdyż relacja Urzędu Miejskiego w Kcyni po 3 minutach została zerwana.

tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz