Wtorek, 05 marca 2024 r. Imieniny Aurory, Fryderyka, Oliwii

Rewitalizacja parku przy GCKiB. Ilość inwestycji robi wrażenie!

Trwa inwestycja polegająca na remoncie i przebudowie siedziby GCKiB, która dofinansowana jest środkami pochodzącymi z Polskiego Ładu.  Przedsięwzięcie będzie kosztowało 7 788 363,08 zł brutto. Dofinansowanie z Polskiego Ładu stanowi 4 500 000,00zł, pozostała kwota (3 288 363,08 zł) będzie finansowana ze środków własnych.

W ramach przebudowy planowana jest m.in. wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana stropu nad parterem, wzmocnienie fundamentów, odbudowa ścian piętra, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie ścianek działowych. Na parterze budynku będzie się znajdowała biblioteka z czytelnią, sala spotkań, szatnia oraz biuro biblioteki i toalety. Na piętrze budynku będą się znajdowały trzy sale zajęć, biura i toalety. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, ponieważ zostanie wyposażony w windę oraz podnośnik dla niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania parku miejskiego projektuje się nowe nasadzenia zieleni, nowe obiekty małej architektury w postaci stołu do tenisa, ławek i koszy na śmieci oraz utwardzenia i trawniki.

Niedawno zakończyła się inwestycja pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Słupowiec na odcinku od 0+000 do km 1 + 468,77”.  Rozbudowa obejmowała wykonanie nowej nawierzchni drogi o szerokości 3,5-5,00 m, długości 1,469 km oraz m.in. wykonanie zjazdów, pobocza utwardzonego, wykonanie humusowania oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie wykonywała firma Gabrodrog Paweł Kubicki ze Żnina.  Inwestycja dofinansowana była z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 583 023 zł. Wartość całkowita inwestycji 1 166 047,75 zł.

Bardzo ważną inwestycją na terenie naszego miasta jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane wykonywało konsorcjum firm: Newater Sp. z o.o. oraz MAS-BUD Sebastian Wdowiak. Umowa przewidywała remont istniejących budynków oraz instalacji, a także powstanie nowych obiektów i montaż nowoczesnych urządzeń. Łączny koszt inwestycji wynosił 9.957.991,18 złotych.
Zadanie było dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.869.229,84 zł a także z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zakończono niedawno także kolejną ważną inwestycję, którą była „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia”, która została już zakończona. Ostateczna wartość inwestycji 5 807 295,16 zł (dofinansowane ze środków I edycji Polskiego Ładu).

Jak podkreślał przed uchwaleniem budżetu na 2023 Burmistrz Kcyni Marek Szaruga jest to budżet inwestycyjny i widać to na każdym kroku. Ilość inwestycji aktualnie realizowanych robi wrażenie! Skutecznie gmina pozyskuje także środki zewnętrzne na realizację tych przedsięwzięć m.in. z Polskiego Ładu czy unijne.

Anna Duda-Nowicka – Referat Edukacji, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kcyni

--> wstecz