Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Rodzice uczniów ze szkoły w Dobieszewie zdominowali wypowiedzi mieszkańców w czasie sesji

W odpowiednim punkcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Kcyni Przewodniczący Jan Kurant udziela głosu zgromadzonym mieszkańcom. Podczas czwartkowej sesji kilka spraw poruszyli sołtysi. Pan sołtys Grzegorz Kowalski zwrócił uwagę na niebezpieczny konar drzewa, który nadaje się do wycięcia w miejscowości Głogowiniec, Pan Stanisław Grabarski dopytywał się o efekt lustracji dróg specjalnej komisji na terenie sołectwa Tupadły oraz szkód wyrządzanych przez transport buraków. Pani sołtys Dobieszewa Lucyna Bajorczuk odczytała specjalny list do Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie nauki dzieci młodszych klas Szkoły Podstawowej im. Bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, które mają być zdaniem Pani sołtys i innych mieszkańców dowożeni do szkoły w Chwaliszewie. Podczas sesji głos zabrała także inna mama ucznia wymienionej szkoły, która prezentowała odmienne zdanie do swojej poprzedniczki. Dyskusje ucinał Przewodniczący Jan Kurant, który zapewniał, ze Rada Miejska w Kcyni zapozna się z dwoma listami rodziców i dopiero wtedy będzie mogła zająć stanowisko w tej sprawie. Burmistrz Marek Szaruga zaprosił do kolejnych rozmów wszystkich zainteresowanych rodziców.
Tekst i fot. Robert Koniec

 

 

--> wstecz