Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Rozmawiali o zajezdni dla autobusów szkolnych

Na prośbę Komisji Miejskiej w Kcyni burmistrz Marek Szaruga zorganizował spotkanie w sprawie budowy zajezdni autobusowej przy kcyńskiej podstawówce. W debacie uczestniczyli wszyscy zainteresowani, którzy swoimi decyzjami mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni.

W gabinecie dyrektora Michała Poczobutta spotkali się: włodarze Kcyni Marek Szaruga i Bogna Adamska, członkowie komisji miejskiej z Przewodniczącym Dariuszem Kurdelskim, radni rady powiatu w osobach: Piotr Hemmerling, Ryszard Bagnerowski i Jacek Panek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bartosz Lamprecht, przedstawiciel firmy wykonującej remont ul. Wyrzyskiej, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Halkiewicz-Ujazdowska oraz wicedyrektor szkoły Aleksandra Kubiak.

Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji związanej z planowaną budową zatoczki dla autobusów szkolnych. Zdaniem radnego Dariusza Kurdelskiego, który był inicjatorem spotkania nastąpiły rozbieżności pomiędzy „projektem, a koncepcją” budowy zajezdni autobusowej.

Za kadencji Piotra Hemmerlinga mówiono o projekcie, a po wyborach samorządowych okazuje się, że jest to już tylko koncepcja budowy zajezdni. Uczestnicy spotkania wyrażali swoje niezadowolenie z takiej sytuacji. Dyrektor szkoły Michał Poczobutt podkreślił, że najważniejszym celem budowy zajezdni autobusowej jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Takie samo stanowisko podtrzymała przedstawicielka Rady Rodziców.

Burmistrz Marek Szaruga wyraził chęć współpracy z powiatem, ale jednocześnie poinformował, że w projekcie przebudowy ulicy Wyrzyskiej, którym dysponuje gmina Kcynia nie ma informacji o budowie zatoczki przy szkole. Swoje stanowisko w tej sprawie zajął także były burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling, którego zdaniem budowa zatoczki była w planach przebudowy ul. Wyrzyskiej. Zdaniem zastępcy burmistrza Bogny Adamskiej i Ryszarda Bagnerowskiego zabrakło porozumienia pomiędzy gminą Kcynia, a powiatem, który miałby prowadzić prace przy budowie zajezdni na terenie naszej gminy.

Spotkanie w Kcyni było okazją do lustracji ul. Wyrzyskiej. Radny Kurdelski na prośbę wielu mieszkańców remontowanej ulicy apelował o poprawienie kilku istotnych elementów. Temat wjazdów na posesję został poruszony już na ostatniej sesji, radny prezentował fotografie przedstawiające wykonanie wjazdów na posesje. Do tematu remontu wrócimy w najbliższym czasie.

Tekst i fot. Robert Koniec

 

 

--> wstecz