Środa, 24 lipca 2024 r. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Ruszył nabór wniosków o zakup węgla

Ruszył nabór wniosków o zakup węgla

W trosce o naszych mieszkańców Burmistrz Kcyni Marek Szaruga podjął decyzję o  przystąpieniu Gminy Kcynia do procedury zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla swoich mieszkańców. Tym samym cena węgla nie będzie przekraczała kwoty 2.000 zł za 1 tonę. Do ostatecznej ceny trzeba będzie doliczyć koszt dostawy ze składu do gospodarstwa domowego, który będzie po stronie mieszkańca. Całą procedurą zajmować się będą pracownicy urzędu, a ostateczne wydawanie węgla odbywać się będzie za pośrednictwem składów, które gmina zaprosiła do współpracy. Szczegóły wkrótce.

Termin

Od  14 listopada ruszył nabór wniosków (wcześniej poprosiliśmy Państwa o składanie zapotrzebowania, którego nie należy mylić z wnioskiem o zakup węgla).

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek na zakup węgla dostępny jest na stronie internetowej, na BIP Gminy Kcynia oraz w siedzibie urzędu. Wypełniony i podpisany wniosek w wersji papierowej można złożyć w Urzędzie Miejskim w Kcyni lub wysłać pocztą na adres urzędu. Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Aby, ułatwić weryfikację wniosku prosimy, by wnioskodawcą przy zakupie paliwa stałego (węgla) były te same osoby z gospodarstw domowych,  które wnioskowały o dodatek węglowy.

Komu przysługuje zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie?

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania węgla. Gmina uzależniona jest bowiem od wielkości dostaw węgla przekazanych przez podmiot wprowadzający do obrotu paliwo stałe.

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronach: www.kcynia.pl oraz BIP Gminy Kcynia.

źródło.kcynia.pl

--> wstecz