Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Serce ma po kcyńskiej stronie. Rozmowa z kandydatką na Burmistrzynię Kcyni Panią Magdaleną Hemerling.

Kampania wyborcza już się rozkręca, a w Gminie Kcynia jest ośmiu chętnych ( na chwilę pisania artykułu), którzy chcą powalczyć o fotel Burmistrza Kcyni. Zaproszę każdego kandydata/kandydatkę do rozmowy i zadam im pytania związane z ich wizją objęcia tej zaszczytnej funkcji w Gminie Kcynia.

Jako pierwszą do rozmowy zaprosiłem Panią Magdalenę Hemerling, która startuje w wyborach samorządowych z Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Kcyni.

Co chciałaby Pani zmienić w gminie Kcynia?

Uważam, że nasze miasto i gmina idą w dobrym kierunku, gdyż wiele inwestycji sportowych, drogowych, czy kulturalnych zostało już rozpoczętych, dlatego będę w dalszym ciągu kontynuować zamierzenia śp. Burmistrza Marka Szarugi. Jednak są rzeczy, którym należałoby nadać większy priorytet jest to przede wszystkim swobodne przemieszczanie się między sąsiednimi miastami, poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń PKS oraz otwarcie linii kolejowej PKP. Jest to ważne zadanie, które będę nadzorowała i nie dopuszczę do zaprzestania jego kontynuacji.

Zmiany, które ja bym chciała wprowadzić dotyczą głównie jakości życia mieszkańców. Chcę zmienić powietrze, którym oddychamy na zdrowsze poprzez wymianę „kopciuchów” gminnych oraz umożliwić mieszkańcom gospodarstw indywidualnych większe dofinansowanie do wymiany pieców. Stawiam sobie za cel, aby na terenie naszej gminy powstały ścieżki pieszo-rowerowe dla zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z jazdy na rowerze, nordic walking i inne, a także zmienić przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej i  ul. Rynek na bezpieczne, czyli ze światłem na żądanie, z uwagi na rozwój infrastruktury sportowej stadionu miejskiego. Szczególnie na terenach wiejskich planuję zmienić stan techniczny naszych dróg, gdyż wiele z nich jest w bardzo złym stanie, dlatego będę kontynuowała projekty już wdrożone i starała się uzyskać dofinansowanie na modernizację i remont „zapomnianych” dróg w naszej gminie. Chcę, aby każde sołectwo miało swoją świetlicę wiejską, która będzie centrum kulturalno-rozrywkowym dla mieszkańców, a także myślę o rozszerzeniu programu kulturalno-rozrywkowego w mieście dla naszej młodzieży i nie tylko. Zamierzam doprowadzić do utworzenia „Domu Dziennego Pobytu Dla Seniorów” wraz z zapewnieniem opieki wytchnieniowej dla ludzi starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Co jest priorytetem w Pani programie wyborczym?

Moim priorytetem będzie doprowadzenie do końca inwestycji związanej z przywróceniem połączenia kolejowego Kcyni z Wielkopolską, a także wymiana „kopciuchów” gminnych na ekologiczne źródła ogrzewania i udzielenie większego wsparcia dla gospodarstw indywidualnych w zakresie wymiany pieców.

Czy ma Pani doświadczenie w pracy samorządowej?

Od 2013 roku pracuję w samorządzie tj. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w Wydziale Środowiska oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa, a także pracowałam w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Obecnie pracuję w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, w Wydziale Środowiska na stanowisku Geologa Powiatowego. Wielokrotnie otrzymywałam podziękowania od ś.p. Burmistrza Marka Szarugi za zaangażowanie, rzetelność i konsekwencję w wykonywaniu obowiązków służbowych, a także za umiejętność podejmowania trafnych decyzji i ciągłe pogłębianie wiedzy zawodowej. Podczas mojej kilkunastoletniej pracy uczestniczyłam w licznych szkoleniach, konferencjach i konsultacjach.

Jak można ożywić Gminę Kcynia gospodarczo?

Uważam, że ożywienie gospodarcze może nastąpić wtedy, kiedy komunikacja między większymi miastami naszego województwa będzie sprawniejsza, dlatego konieczne jest dopilnowanie realizacji rozpoczętej inwestycji przywrócenia połączeń PKP Kcyni z sąsiednimi miastami. Będę koordynowała i zabiegała o to do samego końca. Otworzy to rynek pracy, zmniejszy się bezrobocie, konieczne będzie również utworzenie oddziału żłobkowego, aby matki mogły szybciej wrócić do pracy. Myślę także, że należy kontynuować rozpoczęte działania w zakresie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących odnawialnych źródeł energii. Jest to rozwiązanie znaczące dla pozyskania wpływów do budżetu miasta, aczkolwiek te urządzenia powinny być lokalizowane w dużej odległości od zabudowań mieszkalnych i po konsultacjach społecznych.

Jeśli jakiś inwestor zdecyduje się na podjęcie działalności gospodarczej na terenie naszej gminy i będzie gotowy dać nowe miejsce pracy dla mieszkańców gminy, to będę miała indywidualne podejście i propozycje.

Chciałabym, aby nasza gmina rozwijała się również w kierunku indywidualnego budownictwa mieszkaniowego tak, aby ludzie wybierali właśnie to miejsce do zamieszkania, dlatego należy stworzyć im dogodne warunki do osiedlania się właśnie w  naszym mieście i gminie, należy zapewnić im spokojne i bezpieczne życie w zgodzie z naturą i czystym powietrzem.

Czy ma Pani hobby, pasję?

Lubię gotować dla rodziny, przyrządzać smaczne przekąski, lubię pracować w ogrodzie, uprawiam ekologiczny warzywnik . W wolnych chwilach chętnie czytam literaturę kobiecą, rekreacyjnie uprawiam Nordic Walking i jazdę na rowerze. Kocham zwierzęta, mam w domu psa i kota.

Jaką chciałaby Pani być Burmistrzynią?

Przede wszystkim chcę działać ponad podziałami, bo potrafię współpracować z każdym człowiekiem, z naszymi sołtysami, pracownikami Urzędu i jednostek podległych, a także z jednostkami samorządu terytorialnego, na każdym szczeblu administracji, tak aby wspomóc starania o środki finansowe dla naszej gminy. Jestem osobą przyjazną dla ludzi, otwartą i rzetelną. Znam problemy naszych mieszkańców dlatego, będę ich przede wszystkim słuchać i wspierać , a mniej mówić i pouczać jak mają żyć.

Z kandydatką na Burmistrzynię Kcyni Magdaleną Hemerling rozmawiał Robert Koniec.

--> wstecz