Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Martyny, Waleriana

Sipiory. Mirosława Pacała nowym sołtysem.

Zebrania sołeckie trwają. Codziennie w sołectwach odbywają się wybory na funkcje sołtysa. W Sipiorach pan Andrzej Solarczyk przegrał walką o funkcję sołtysa z panią Mirosława Pacałą. Na karcie do głosowania znalazły się jeszcze dwa nazwiska panów: Roberta Stróżyka i Mateusza Konopki.

Pani Mirosława będzie pracowała z nowa radą sołecką, do której wybrani zostali: Anna Knasińska, Iwona Stałowska, Anna Wojtas, Michał Lepper oraz Dorota Kania.

W zebraniu uczestniczyło 67 osób. Dotychczasowy sołtys Andrzej Solarczyk zapoznał przybyłych mieszkańców sołectwa ze sprawozdaniem z działalności sołtysa i rady soleckiej. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który wzorem innych zebrań zapoznał uczestników z sytuacja finansową Gminy Kcynia. Na zebraniu rozmawiano o odpadach składowanych w Stalówce, złym stanie dróg ni konieczności ich remontowania oraz obniżeniu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz