Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Znamy składy obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku wydał zarzadzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, które publikujemy poniżej.

Zarządzenie Nr 54.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do uchwały.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do Zarządzenia nr 54.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr l-Zespół Szkół Technicznych w Kcyni
ul. Jurczyka 3
1. Monika Zofia Adamczewska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Magdaleny Ogórek
2. Krzysztof Saganowski, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy
3. Mirosława Małgorzata Bublik, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego
4. Marta Pater, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Janusza Korwin-Mikke
5. Szymon Romuald Rusin, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Adama Jarubasa
6. Piotr Michał Wiśniewski, zam. Kcynia
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Tomasz Marek Hałas, zam. Kcynia,
wskazany przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Szkoła Podstawowa ul. Wyrzyska 12 Kcynia
1. Alina Maria Maciejewska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Barbara Saganowska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Danuta Teresa Niedbała, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Bartosz Grzegorz Makarewicz, zam. Iwno
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Radosław Adam Ambrozik, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Karolina Ewa Baczyńska, zam. Kcynia
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Alicja Elżbieta Kamieniecka, zam. Malice
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3- Gminne Centrum Kultury l Biblioteki im.
Klary Prillowej w Kcyni ul. Libelta 27
1. Łukasz Wiśniewski, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Maksymilian Saganowski, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Ewa Stanisława Konieczna, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Jagoda Weronika Pater, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Bartłomiej Anatol Piechocki, zam. Łankowice
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Grażyna Markiewicz, zam. Stalówka
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Lidia Wiącek, zam. Dębogóra
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Świetlica Wiejska w Malicach
1. Piotr Banaszak, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Ilona Aleksandra Konopka, zam. Sipiory
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Alina Król, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Danuta Elżbieta Pawłowska, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Klaudia Marta Śliwa, zam. Turzyn
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Joanna Maria Zimna, zam. Gromadno
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Tomasz Zmudziński, zam. Tupadły
wskazany przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 -Świetlica Wiejska w Kowalewku
1. Violetta Maria Hemmerling, zam. Gromadno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Natalia Barbara Szczepaniak, zam. Sipiory
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Katarzyna Mroczek, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Daniel Ludwik Czech, zam. Iwno
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Joanna Kaźmierska, zam. Stalówka
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Angelika Popielarz, zam. Kazimierzewo
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Bożena Maria Siwiak, zam. Nowa Wieś Notecka
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Gimnazjum w Chwaliszewie
1. Daria Anna Strzyżewska, zam. Kazimierzewo
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Robert Szczepaniak, zam. Sipiory
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Maciej Karol Książkiewicz, zam. Chwaliszewo
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Maria Helena Czech, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Zefiryna Dorsz, zam. Rozpętek
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Małgorzata Stachowiak, zam. Słupowiec
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Anita Małgorzata Gryczka, zam. Chwaliszewo
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 – Zespół Szkół w Dziewierzewie
1. Daniel Makarewicz, zam. Iwno
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Mateusz Marek Konopka, zam. Sipiory
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Barbara Graczykowska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Katarzyna Sochalska, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Anna Urbaniak, zam. Żarczyn
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Magdalena Maria Chudzik, zam. Żurawia
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Jadwiga Beata Rusinek, zam. Kcynia
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Świetlica Wiejska w Górkach Zagajnych
1. Oliwia Angelika Kędziora, zam. Palmierowo
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Dawid Dominik Konopka, zam. Sipiory
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Norbert Karol Graczykowski, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Ewa Teresa Makarewicz, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Monika Maria Meller, zam. Zabłocie
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Lidia Józefa Szawaryn, zam. Kcynia
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Piotr Jan Mantych, zam. Kcynia
wskazany przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 – Szkoła Podstawowa w Sipiorach
1. Ewelina Barbara Szymańczak, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Donata Maria Konopka, zam. Sipiory
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Danuta Maria Łuszcz, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Milena Nowakowska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Anna Knasinska, zam. Sipiory
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Mirosława Pacała, zam. Sipiory
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Tadeusz Józef Szymański, zam. Kcynia
wskazany przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni
ul. 22 Stycznia 1
l. Danuta Zwolak, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Karolina Saganowska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Jan Krzyżanowski, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Mirosława Boguszyńska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Małgorzata Kalinowska, zam. Rozstrzębowo
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Eugeniusz Stanisław Zieliński, zam. Kcynia
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Beata Grażyna Witkowska, zam. Kcynia
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ll-Świetlica Wiejska w Laskownicy
1. Agnieszka Poznańska, zam. Laskownica
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Piotr Stanisław Waniak, zam. Sipiory
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Tadeusz Nowak, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Joanna Czech, zam. Iwno
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Agnieszka Nowak, zam. Szczepice
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Maria Czaja, zam. Laskownica
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Sylwia Królczyk, zam. Kcynia
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 -Świetlica Wiejska w Grocholinie
1. Jagoda Maria Nowacka – Wiese, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Kamil Wiland, zam. Studzienki
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Teresa Agnieszka Kondys, zam. Stalówka
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Krzysztof Piotr Franciszkowski, zam. Grocholin
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Monika Malak, zam. Rozstrzębowo
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Helena Krystyna Kozdemba, zam. Kcynia
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Aleksandra Dzięciołowska, zam. Słupowiec
wskazana przez: Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 -Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni
ul. 22 Stycznia 1
1. Wiktor Daniel Olszak, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek
2. Barbara Wojtas, zam. Sipiory
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
3. Barbara Maria Borowska, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
4. Michał Boguszyński, zam. Kcynia
zgłoszony przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke
5. Krystyna Zofia Pawlak, zam. Kcynia
zgłoszona przez: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa
6. Jolanta Maria Bień, zam. Kcynia
Wyborca uzupełniający skład komisji
7. Ewelina Magdalena Marczak, zam. Kcynia
wskazana przez: Burmistrza

źródło: http://www.kcynia.bip.net.pl

--> wstecz