Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Śladami Komisarza Policji Państwowej Józefa Władysława Młodowicza

W dniu 23 marca 2023 r. Rada Miejska w Szubinie nadała nazwę ulicy im. policjanta kom. J. Młodowicza. Nadanie jego imieniem ulicy było na wniosek Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji Koło nr 19 w Szubinie.

„… Poszli polscy policjanci na śmierć szeregami

zatopiono ich w niesławie, rozstrzelano pamięć…”

Autor nieznany

Kom. Policji Państwowej Józef W. Młodowicz urodził się 30 grudnia 1898 r. w Bieńkowej-Wiszni. Za życia śladów jego doszukać się możemy w wielu miejscach byłych województw II RP: lwowskiego, stanisławowskiego, małopolskiego, poznańskiego, pomorskiego. Swoje młode życie zakończył tragicznie w Twerze, zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD. Jego ciało zostało nieludzko porzucone i zakopane w dołach śmierci w Miednoje w kwietniu 1940 r.

U schyłku XX wieku historia odkryła skrzętnie zamknięte przez Rosjan tajemnice. Okazało się wówczas, gdzie pogrzebano tysiące pomordowanych polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Więziennej, Straży Granicznej oraz policjantów Policji Państwowej, a także policjantów Województwa Śląskiego, a wśród nich kom. Józefa W. Młodowicza.

Wraz ze zmianą ustroju, w Polsce w końcu XX wieku zapoczątkowano przywracanie pamięci policjantów Policji Państwowej II RP. Wśród pomordowanych przez Rosjan ponad sześciu tysięcy policjantów PP, dla naszego miasta Szubina jedną z nich była postać podkom. Józefa W. Młodowicza – przedwojennego komendanta powiatowego Policji Państwowej w Szubinie.

Dzisiaj ślady jego pamięci odnaleźć możemy m.in. w Krakowie. W Kościele Garnizonowym św. Agnieszki na tablicy pamięci odsłoniętej w 1991 r., w czwartej kolumnie (pozycja jedenasta), odnajdujemy imienną tabliczkę ku czci podkom. Józefa W. Młodowicza. Kolejnego śladu pamięci Bohatera dopatrzymy się pod Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Wojskowym w Bielsku-Białej, na drugiej płycie w siódmym rzędzie od góry znajduje się nazwisko przedwojennego komendanta z Szubina. Pomnik ten odsłonięto symbolicznie 11/11/1997 r.

Następny ślad pamięci wiedzie nas na Cmentarz Wojenny w Miednoje, 2/09/2000 r., przy udziale ówczesnego premiera RP, kierownictwa Komendy Głównej Policji, rodzin pomordowanych dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia Cmentarza, którego koncepcja jest autorstwa Zdzisława Pidka i Andrzeja Sołygi oraz architektów Wiesława i Jacka Synakiewiczów.

Na tablicy poświęconej ponad 6,3 tys. funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Woj. Śląskiego, Straży Granicznej, Straży Więziennej, Żołnierzom i Oficerom Żandarmerii Wojskowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i innych formacji wojskowych, pracownikom administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej. Wśród imiennych tablic widnieje ta z napisem

„Podkomis. Józef Władysław Młodowicz ur. 30 XII 1898 Bieńkowa kmndt Komendy Powiatowej PP Szubin 1940”

Kolejny ślad prowadzi do Wielkopolski. 11/12/2008 r., na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, abp Stanisław Gądecki swym dekretem ustanowił Kościół pw. św. Jerzego przy ul. Swoboda w Poznaniu Centralnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Policji Archidiecezji Poznańskiej. Za zgodą ówczesnego ks. kanonika Stanisława Komorowskiego przystąpiono do lokalizacji pomnika ku czci pomordowanych policjantów woj. poznańskiego. Kilka miesięcy później, tj. 28/09/2009 r., dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pomnika wraz z ziemią z Miednoje. Na kilku tablicach umieszczono nazwiska 340 policjantów zamordowanych w Twerze, a wśród nich widnieje nazwisko podkom. Józefa Młodowicza oraz tablica z nazwiskami 55 policjantów zamordowanych poza Twerem przez Niemców i Rosjan. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w kwietniu 2010 r., w ramach obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Ślady pamięci naszego Bohatera wiodą ku naszemu województwu, kujawsko-pomorskiemu. Na ziemi szubińskiej, ślad podkom. Młodowicza odnajdujemy przy placu Wolności w Szubinie, gdzie 7/04/2010 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szubinie, przy Sądzie Rejonowym posadzono symboliczny Dąb Pamięci Józefa Młodowicza w ramach ogólnopolskiej kampanii „Parafiada. Ocalić od zapomnienia”. Dąb posadził ówczesny Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Krzysztof Gajewski wspólnie z synem zamordowanego, Jerzym oraz wnukiem Maciejem.

Kolejny ślad Jego pamięci odnajdujemy w Nakle nad Notecią. 12/09/2010 r., przy kościele pw. św. Wawrzyńca dokonano uroczystego odsłonięcia monumentu autorstwa Grzegorza Chojnackiego, wykonanego przez kcyńskiego rzemieślnika Mariana Domżalskiego. Na tablicy umieszczono 73 nazwiska ofiar Zbrodni Katyńskiej z powiatu nakielskiego, a wśród nich jest postać podkom. J. Młodowicza. Monument powstał z inicjatywy samorządu Powiatu Nakielskiego.

Najnowszy ze śladów bestialsko zamordowanego odnajdujemy w uchwale radnych Rady Miejskiej w Szubinie z dn. 22/03/2023 r., którzy na wniosek koła nr 19 SEiRP w Szubinie z 2020 r., w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, nadali jednej z ulic w mieście imię kom. Józefa Młodowicza.

Śladów naszego Bohatera na terenie kraju zapewne znajdziemy więcej. Dzisiaj ukazuję te – naszym zdaniem – najważniejsze.

Za swoją działalność podkom. Józef W. Młodowicz został w 1938 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 15/08/1985 r. przez Ministra Spraw Wojskowych w Londynie, Medalem za Udział W Wojnie Obronnej 5/07/1996 r. postanowieniem prezydenta RP.

Na mocy postanowienia prezydenta RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dn. 4/10/2007 r., mianował pośmiertnie podkom. Policji Państwowej Józefa W. Młodowicza na stopień komisarza Policji Państwowej.

Cześć Jego Pamięci!

Chwała Bohaterom!

Piotr Fiałkowski – SEiRP Koło nr 19 w Szubinie

--> wstecz