Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Smogulecka Wieś. Wszyscy poparli panią sołtys Danutę Rudzką

W dużej, ale wymagającej świetlicy w Smoguleckiej Wsi odbyło się zebranie sołeckie, podczas którego odbyły się wybory na sołtysa nowej kadencji. 34 uczestników zebrania jednogłośnie zdecydowało o przedłużeniu kadencji dotychczasowej pani sołtys Danuty Rudzkiej.

W skład nowej rady weszli: Kowalska Katarzyna, Wojciechowska Barbara i Bartosz Kliszewski.

Drugim ważnym punktem zebrania oprócz wyborów było spotkanie z panem Prezesem Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Henrykiem Grobelnym. Pan Prezes omówił zasady i warunki przyłączenia się do nowego kolektora sieci kanalizacyjnej w Smoguleckiej Wsi. Zastępca burmistrza Bogna Adamska przedstawiła sytuację finansową gminy Kcynia.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz