Niedziela, 26 maja 2024 r. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Anna Maria Wesołowska w Szkole Podstawowej w Dobieszewie

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”Janusz Korczak
10 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, na zaproszenie dyrektora szkoły, gościem honorowym była Anna Maria Wesołowska, Sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Anna Maria Wesołowska, to min. prekursorka programu przyjaznego pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw oraz inicjatorka edukacji prawnej młodzieży, a także znana z emitowanego przez TVN programu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”.
W toku swojej pracy obserwowała narastające zjawisko przestępczości wśród nieletnich oraz wzrost źródeł zagrożeń ich bezpieczeństwa. Postanowiła temu przeciwdziałać, stawiając na edukację prawną społeczeństwa. Stała się ambasadorem ogólnopolskiej kampanii społeczno – edukacyjnej „Bezpieczne dziecko dzięki edukacji prawnej”. Jest autorką wielu publikacji i felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów, jako formy edukacji prawnej. Obecnie jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka jak również członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu..
Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska odbyła trzy spotkania: z Uczniami – „Zasady odpowiedzialności nieletnich”, Radą pedagogiczną i zaproszonymi gośćmi – „Mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza – jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole” oraz Rodzicami – „Rodzice a szkoła”.
Głównym celem tych spotkań była przede wszystkim szeroko pojęta „edukacja prawnicza”, która zdaniem Pani Sędzi – jest najlepszą profilaktyką wszelkich niewłaściwych zachowań.
Podczas spotkań Pani Sędzia uświadomiła Uczniom i Rodzicom istnienie różnego rodzaju zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież, ale także wskazała negatywne zachowania mogące skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. „Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat„- podkreślała sędzia Anna Maria Wesołowska.
Pani Anna Maria Wesołowska wyjaśniała, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Podczas spotkań dla młodzieży Pani Sędzia mówiła o zasadach odpowiedzialności nieletnich, o współczesnych problemach – cyberprzemocy, hejcie, uzależnieniach. Uczniowie mogli ubrać togę, w której Pani Sędzia orzekała w wielu głośnych sprawach oraz nagrywała autorskie programy telewizyjne.
Zachęcała do utworzenia w szkole kącika prawnego, gdzie dzieci i młodzież mogłaby uzyskać wsparcie prawne, przedstawić dręczące ich problemy i znaleźć sposób na ich rozwiązanie, a także, aby w szkole funkcjonowała „skrzynka korczakowska”, do której uczniowie i ich rodzice mogą anonimowo wrzucać kartki ze swoimi uwagami, spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły.
Sędzia uświadomiła dzieciom i ich rodzicom, że prawo obowiązuje również w rodzinie. Wychowanie dziecka i kierowanie nim jest obowiązkiem prawnym każdego rodzica. Podobnie jak obowiązkiem prawnym dziecka jest czynne wspieranie rodziców, pomaganie im, o czym niejednokrotnie zdają się zapominać…
Wiele cennych informacji dotyczących zaniedbań, wykorzystywania dziecka w konflikcie okołorozwodowym, obowiązku wysłuchania dziecka przez sąd, obowiązków szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji, przydadzą się na pewno w życiu, zarówno nauczycieli jak i rodziców.
W spotkaniu z Radą pedagogiczną udział wzięli również przedstawiciele Komisariatu Policji w Kcyni, komendant Piotr Smoliński, dzielnicowy Bartosz Królczyk, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – Zespołu Interdyscyplinarnego – Lidia Pazderska, Kurator Rodzinny Sylwia Gawrońska, dyrektorzy oraz pedagodzy ze szkól Gminy Kcynia, min. dyrektor Rafał Leśniarek i pedagog Emilia Masiakowska ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, dyrektor Katarzyna Walasiewicz i pedagog Małgorzata Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie, dyrektor Małgorzata Dutkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie, dyrektor Jadwiga Olszak i pedagog Małgorzata Tracz ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie, dyrektor Barbara Grodzicka i pedagog Aleksandra Banach z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, pedagog Hanna Nowak Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Karola Libelta w Kcyni, pedagog Marta Szymańczak Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, pedagog Elżbieta Wiśniewska Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni oraz Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Artur Woźniak.
Wizyta tak znamienitego gościa w naszej szkole była kolejną możliwością pozyskania wiedzy nie tylko z zakresu prawa, ale także wychowania młodego człowieka.
Przytoczony przez Annę Marię Wesołowską fragment wiersza napisanego przez dziecko „Mamo, Tato nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj” daje do myślenia i zmienia całkowicie podejście do codziennych relacji z najbliższymi. Dzień spędzony w towarzystwie Sędzi Anny Marii Wesołowskiej był zarówno wspaniałym przeżyciem, ale i lekcją, którą każdy zapamięta na długo.
Spotkania zakończyły się podziękowaniem za wiedzę przekazaną w ciekawy i przystępny dla słuchaczy sposób.
Na pamiątkę wizyty w naszej szkole, ofiarowaliśmy Pani Annie Marii Wesołowskiej Album wydany z okazji 750 – lecia Kcyni, kubek z logo Gminy Kcynia a także monetę 750 Kcynek i bon miejski 10 Eurokcynek – ufundowane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy Kcynia.
Dodatkową atrakcją dla uczniów były zdjęcia klasowe z Panią Sędzią i autografy. Spotkanie z Anną Marią Wesołowską było wyjątkowym wydarzeniem w naszej szkole.
Dziękujemy!!!
Tekst: spdobieszewo.pl
Zdjęcia: H. Paszkiewicz

--> wstecz