Środa, 17 kwietnia 2024 r. Imieniny Anicety, Klary, Rudolfina

Spotkanie członków Koła PSL w Szczepicach

24 kwietnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Szczepicach odbyło się spotkanie członków Koła PSL w Szczepicach. Wśród zaproszonych gości był Prezes ZP PSL w Nakle Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, a z ramienia ZG PSL w Kcyni Wiceprezes Tomasz Bagnerowski. Głównym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z czteroletniej działalności Koła i wybór nowego Prezesa Koła PSL w Szczepicach. Sprawozdanie przedstawił Prezes Kazimierz Winiaszewski, który m.in. wspomniał o dużym zaangażowaniu członków Koła PSL w życiu sołectwa Szczepice poprzez działalność w Kole Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu jak również w innych uroczystościach i wydarzeniach na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. Dodać należy, że w ostatnim czasie do Koła PSL w Szczepicach wstąpiło kilka młodych osób, które w sposób aktywny udzielają się społecznie na rzecz naszego środowiska. Po kilku słowach podsumowań i wystąpieniach gości, przeprowadzono wybory na Prezesa i Wiceprezesa na kolejną kadencję. W wyniku głosowania na to stanowisko ponownie jednogłośnie wybrany został Kazimierz Winiaszewski, a na Wiceprezesa wybrano Monikę Malak. Po części oficjalnej przy kawie i słodkim cieście rozmawiano o potrzebach i problemach, z którymi boryka się nasze sołectwo i gmina.

materiał: Koło PSL w Szczepicach

 

--> wstecz