Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Spotkanie w sprawie przejazdu kolejowo-drogowego w Szczepicach

W dniu 28 stycznia 2020 roku w siedzibie  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, pod przewodnictwem Piotra Kwabiszewskiego, Dyrektora Zakładu, z inicjatywy tej firmy odbyło się spotkanie robocze w celu omówienia spraw związanych z przejazdem kolejowo-drogowym, na linii kolejowej nr 281 (Oleśnica –Chojnice) w miejscowości Szczepice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele :

– Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (Tomasz Sołtys),

– Nadleśnictwa Szubin (Kazimierz Stosik, Marek Skrzypczak),

– Gminy Kcynia ( Marek Szaruga – Burmistrz Gminy i Łukasz Szczepański – radny Rady Miasta),

– Powiatu Nakielskiego (Tomasz Miłowski -wicestarosta nakielski i Ryszard Bagnerowski –    radny Rady Powiatu Nakielskiego).

Funkcjonowanie przedmiotowego przejazdu, jego status i rozwiązania techniczno -organizacyjne, z uwagi na systemowe rozwiązania obowiązujące w kolejnictwie, muszą zostać określone przed październikiem bieżącego roku. Istnienie tego przejazdu i formuła organizacyjna prowadzenia ruchu kołowego na nim jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności i rolników Szczepic.

W trakcie spotkania omówiono wszelkie aspekty związane  z tym zagadnieniem, w tym kosztowe związane  z przejęciem przez Gminę Kcynia odcinka drogi dojazdowej do przejazdu oraz ewentualnego doposażenia technicznej strony przejazdu i zatok przystankowych w okolicach przejazdu.

Każde z omawianych rozwiązań kosztami obarcza gospodarza terenu  – Gminę Kcynia, ale też każde z nich może być zainicjowane tylko przez Gminę i zrealizowane prze Gminę przy współudziale Lasów Państwowych i PKP PLK S.A.

W wyniku spotkania, wolę podjęcia rozmów w celu uregulowania tej sprawy, wyraził Burmistrz Kcyni i przedstawiciel Lasów Państwowych (istnieje możliwość zamiany gruntów-właśnie odcinka drogi należącego do Lasów Państwowych, istotnego dla określenia statusu przejazdu, z lasem należącym do Gminy Kcynia).

Uzgodniono termin następnego spotkania do 15 marca bieżącego roku celem podsumowania efektów podjętych działań i ustalenia kierunków dalszego prowadzenia sprawy.

tekst: Władysław Gajewski – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

 

fit. Mateusz Meller

--> wstecz