Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Spotkanie w sprawie strategii ORSG

W piątek, 3 lipca 2015 r., na Przystani Powiat Nakielski odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania Strategii dla Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu nakielskiego, obejmującego powiat nakielski i gminy Kcynia, Mrocza, Sadki.

Uczestniczyli w nim  merytorycznie zaangażowani w tworzenie strategii przedstawiciele: powiatu nakielskiego – starosta Tomasz Miłowski, skarbnik Edyta Mulik, dyrektor Wydziału Rozwoju Agnieszka Heftowicz i jego pracownicy Magdalena Waleryś i Władysław Gajewski;   gmin należących do ORSG – gminy Mrocza – kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Joanna Murawiec i kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Wiese;  gminy Sadki – kierownik Referatu Inwestycji , Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Michalina Zygmunt; gminy Kcynia – zastępca burmistrza Kcyni Bogna Adamska i Justyna Makarewicz z Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Kcynia oraz czuwający nad opracowaniem strategii Zenon Lewandowski z firmy Kreator. Podczas spotkania  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Rafał Pietrucień oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Agnieszka Lisek – omówili uwagi dotyczące projektu dokumentu „Strategia dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”. Wskazali na konieczność wprowadzenia poprawek i uszczegółowienia niektórych kwestii. Była to też okazja do przedyskutowania wielu spraw.

Strategia dla Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu nakielskiego to dokument planistyczny, który w przyszłości będzie podstawą aplikowania o środki unijne w obecnym okresie programowania. Jednym z elementów tego dokumentu jest diagnoza, zawierająca zidentyfikowane problemy i szanse w rozwoju obszaru.

Opracowywanie strategii dla powiatu wynika z założeń polityki terytorialnej, ma stać się instrumentem do realizacji strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument ten musi być spójny ze strategią rozwoju województwa, powiatu i gmin, a także krajowymi oraz wspólnotowymi dokumentami strategicznymi i programowymi.

Wśród priorytetów rozwojowych ORSG powiatu nakielskiego wymienić można: termomodernizację i gospodarkę niskoemisyjną, szkolnictwo zawodowe i podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, obszary nabrzeżne (Noteć, Gąsawka, Rokitka), pomoc społeczną (np. domy dziennej opieki nad osobami starszymi) i rozwój przedsiębiorczości.

Strategia dla Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu nakielskiego będzie gotowa do końca sierpnia 2015 r.

źródło: http://powiat-nakielski.pl

 

 

--> wstecz