Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Spotkanie z ratownikami z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Pierwszej Pomocy

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga złożył wyrazy uznania na ręce przedstawicieli ratowników medycznych oraz strażaków.

W spotkaniu, które miało miejsce w dniu dzisiejszym w kcyńskim ratuszu, udział wzięli zaproszeni goście oraz przedstawiciele UM w Kcyni: p. Bartosz Andrzejewski ratownik medyczny, p. Wojciech Skrzyński ratownik medyczny, p. Grzegorz Hemmerling Komendant Gminny OSP, p. Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga, p. Bogna Adamska Zastępca Burmistrza Kcyni, p. Wojciech Jaskulski Prezes Zarządu Gminnego OSP oraz p. Ewa Hałas odpowiedzialna w gminie m.in. za promocję zdrowia.

Rozmawiano m.in. o potrzebach w zakresie doposażenia punktu ratownictwa w Kcyni, o codziennej pracy ratowników, o trudach, wyzwaniach, planach i marzeniach. Wszyscy goście otrzymali listy z podziękowaniami.

„Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy Medycznej, przypadającego w tym roku 12 września, wszystkim ratownikom medycznym oraz strażakom ochotnikom, którzy niosąc pomoc – uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, składamy najserdeczniejsze życzenia. Praca, którą wykonujecie jest szczególna, wyjątkowa i pełna poświęceń. Ratując ludzkie życie, ratujecie najcenniejszy dar. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia życia, pracując w trudnych i wymagających warunkach…” – mówił Burmistrz Kcyni.

Ratownicy odebrali z rąk pana Burmistrza radiomegnetofon, który będzie stanowił wyposażenie punktu ratowniczego zlokalizowanego w OSP przy ul. Libelta, albumy i koszulki promocyjne Gminy.

Obchodzony w drugą sobotę września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu maksymalnie 4 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego. Statystyki co prawda wciąż nie są zadowalające, ale wykazują stopniową poprawę. Od kilku lat większą wagę przywiązuje się do szkolenia przyszłych kierowców podczas kursów na prawo jazdy. Prowadzone są również kampanie społeczne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez swoje akcje umożliwiła przeszkolenie ponad 1,5 miliona dzieci. To daje nadzieję na przyszłość, w której każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na bezinteresowną pomoc. Warto tymczasem przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Wypadałoby jednak nauczyć się pomagać nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca…

Tekst i foto: Ewa Hałas UM w Kcyni

 

--> wstecz