Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Sprawa likwidacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szubinie zdominowała sesję Rady Powiatu Nakielskiego. Wniosek o odwołanie prezes Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie

Dzisiaj, 27 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Nakielskiego, która została zdominowana sprawą likwidacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie – lokalizacja Szubin. Obradom przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Zanim radni rozpoczęli obrady starosta nakielski Tadeusz Sobol i Zbigniew Sabaciński – przewodniczący Rady wręczyli list gratulacyjny i kwiaty państwu Bagnerowskim z Turzyna, za zajęcie przez pana Tomasza III miejsca w konkursie na gospodarstwo tradycyjne. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta Tadeusz Sobol, w którym nawiązał do prowadzonych działań w ostatnim okresie związanych z pozyskaniem informacji o likwidacji z dniem 1 grudnia 2019 roku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w lokalizacji Szubin. W dalszej części przyjęto informację o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Nakielskiego w roku 2019 oraz informację o efektach udziału Powiatu Nakielskiego w korporacjach i stowarzyszeniach samorządowych. Podjęto uchwały ws.: uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2019; uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw na Przystani Powiat Nakielski; uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej na Przystani Powiat Nakielski; wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku; uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019.

Jak już pisaliśmy wyżej najwięcej emocji wzbudził punkt porządku obrad dotyczący Stanowiska Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 listopada 2019 roku dotyczące planów likwidacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie. Stanowisko to odczytał przewodniczący rady Zbigniew Sabaciński, w którym czytamy m.in. „Rada Powiatu Nakielskiego wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów Zarządu Spółki Nowy Szpital w Nakle i Szubinie likwidacji w szubińskiej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dla wielu mieszkańców powiatu nakielskiego będzie to ogromne utrudnienie w dostępności opieki lekarskiej, co może być tragiczne w skutkach” Dalej czytamy „Stanowisko dostarczyć zarządowi spółki Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, udziałowcowi spółki Grupie Nowy Szpital Holding S.A oraz Radzie Nadzorczej Spółki”

Poinformowano o przeprowadzonej akcji zbierania podpisów pod sprzeciwem likwidacji w Szubinie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zebrano ponad 6500 podpisów, które przekazano staroście nakielskiemu. Podczas dyskusji, w której głos zabierało kilku radnych oraz gości, którzy uczestniczyli w sesji krytykowali decyzję podjętą przez prezesa spółki o likwidacji w Szubinie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Zarzucano, że tak ważną decyzję dotyczącą naszego zdrowia i życia została podjęta z pominięciem samorządu powiatowego, samorządowców gminnych oraz braku oficjalnego poinformowania opinii publicznej środowiska. Obecny na sesji burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski dopytywał się wprost, czy od 1 grudnia br. zostaje w Szubinie zlikwidowana nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Do stawianych zarzutów i pytań odniosła się pani Adrianna Nowicka – prezes Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią, która informowała, że nadal czynne będą dwie Izby Przyjęć, w Nakle nad Notecią i Szubinie, a w nagłych przypadkach na terenie powiatu dostępne są także cztery zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego z lokalizacją w Szubinie, Nakle nad Notecią, Kcyni i Mroczy. Decyzja, którą podjęła wynika z powodu braku lekarzy, którzy mogli by być zatrudnieni w celu przyjmowania pacjentów podczas nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ostatnim okresie zdarzało się. że nie było lekarza ani w Szubinie, ani w Nakle nad Notecią. Od 1 grudnia 2019 roku opieka ta będzie świadczona tylko w Nakle nad Notecią.

Taka argumentacja nie usatysfakcjonował samorządowców i przedstawicieli środowisk z Szubina, którzy uczestniczyli w dzisiejszych obradach. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane „stanowisko”, które radni przyjęli jednogłośnie.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego złożył pisemny wniosek skierowany do Prezesa Zarządu Spółki Grupa Nowy szpital Holding S.A w Szczecinie o odwołanie Pani Adrianny Nowickiej z funkcji Prezesa Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie, pod którym po sesji podpisywali się radni Rady Powiatu Nakielskiego.

tekst: Zbigniew Kubisz

--> wstecz