Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Sprzątanie Lasów w Gminie Kcynia

W dniu 26 kwietnia br., na terenie Leśnictw: Dębogóra oraz Tupadły myśliwi z Koła Łowieckiego nr 84 Dąb w Kcyni w ramach prac społecznych zbierali odpady. Pracę koordynowali Leśniczy Leśnictwa Dębogóra kol. Bernard Kowalewski oraz Leśniczy
Leśnictwa Tupadły kol. Andrzej Borkowski.
Najwięcej odpadów typowo komunalnych znajdowało się przy drogach – torby foliowe; szklane, metalowe i plastkiowe opakowania po napojach, opakowania po innych produktach spożywczych. W kilku miejscach natrafiliśmy na dzikie wysypiska, których uprzątnięcie było niezwykle pracochłonne. Zbieraliśmy zużyte części do samochodów, odpady pochodzenia rolniczego – sznurki, worki po nawozach, pojemniki z tworzyw sztucznych, itp., nie brakowało śmieci pochodzących z remontów mieszkań i domów – gruz, dachówki, odzież, sprzęt AGD (nawet lodówka!), opakowania po środkach czystości itp.

Jedno z wysypisk znajdowało się tuż przy tablicy z prośbą o niezaśmiecanie lasu!
Nasze „znaleziska” skłaniają do zastanowienia się nad ZNACZENIEM LASÓW W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM oraz ROLI CZŁOWIEKA w utrzymaniu i poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Wszyscy, a szczególnie rolnicy, przedsiębiorcy a także mieszkańcy ogrzewający domy paliwami stałymi powinni pamiętać, że lasy mają ogromny wpływ na stan różnorodności
biologicznej, posiadają właściwości retencyjne – ochrona przed powodziami a poprzez wiązanie dwutlenku węgla chronią nas przed niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, których my ludzie jesteśmy przyczyną. Lasy wpływają również w istotny sposób na ochronę
środowiska poprzez pełnione przez nie funkcje ochronne i społeczne oraz produkcyjne. Są siedliskiem dla ok. 70% dziko żyjących zwierząt i roślin.
Zachowanie ich w czystości powinno być zatem priorytetem dla nas wszystkich, tym bardziej, że obowiązujące od kilku lat w naszej gminie zasady dotyczące odpadów komunalnych pozwalają każdemu mieszkańcowi na oddawanie wszystkich odpadów komunalnych
wytworzonych w gospodarstwie domowym w ramach jednej opłaty, a odpady wielkogabarytowe zbierane są nieodpłatnie dwa razy w roku.
Na pewno wszyscy chcielibyśmy aby nasze dzieci i wnuki mogły korzystać z dobrodziejstw lasu tak jak my w dzieciństwie: bezpiecznie odpoczywając, zbierając jagody czy grzyby i nie narażając się przy tym na wypadki spowodowane upadkiem na potłuczone szkło, cegły czy kamienie, które być może kiedyś sami bezmyślnie zostawiliśmy w lesie… a nawet na jedzenie skażonych substancjami chemicznymi „darów natury”.

fot. Bogna Adamska i Bernard Kowalewski

 

 

--> wstecz